Checklista: Det ska du som regionchef inom sällanköpshandeln tänka på vid inhyrning av personal

Som regionchef inom sällanköpshandeln ställs du ibland inför situationer som innebär att du behöver hyra in personal till dina butiker under såväl korta som långa perioder.

Inför inhyrning finns det en del saker som är både nödvändiga och nyttiga att ha koll på för att den ska bli så bra som möjligt för dig, dina anställda och konsulterna i fråga – men även för att allt ska ske på ett riktigt sätt.

För att underlätta processen för dig som regionchef har vi här sammanställt en checklista att utgå ifrån vid inhyrning av personal till dina butiker.

5 saker att tänka på när du ska hyra in personal

1. Vänd dig till ett bemanningsföretaget som kan leverera personal för alla butiker i hela din region.
Se till att välja en leverantör som ger dig möjligheten att använda dem för hela regionen. På så vis blir det smidigare för dig, du får högre leveranssäkerhet och du får en leverantör som lär känna dina behov och utmaningar på riktigt.

2. Be om referenscase från din bransch.
När du tar hjälp av ett bemanningsföretag kan det vara bra att fråga om leverantören har något referenscase inom den bransch du verkar för att få en bättre förståelse för hur de tidigare har jobbat eller jobbar och huruvida de kan bemöta behov som liknar dina. Att ta del av referenscase inom samma bransch kan vara betryggande på många sätt och är många gånger ett kvitto på hur väl leverantören förstår din verksamhet.

3. Kolla upp vilken tillgänglighet som finns att nå bemanningsföretaget vid förfrågningar.
Är de tillgängliga alla dagar och enbart på kontorstid och matchar det dina behov?

4. Fundera över vad som är viktigt för dig avseende ett samarbete med ett bemanningsföretag.
Bra frågeställningar att fundera över:

 • Hur ser flexibilitet i bokning ut, samt ändring av bokning?
 • Vad är miniminivå på antal timmar du måste boka?
 • Vilken tillgängligheten kan erbjudas och vad behöver du?
 • Hur snabba är de på att återkoppla?
 • Hur ser engagemanget ut och hur vill du att det ser ut?
 • Hur ser de på om du vill erbjuda den inhyrda personalen anställning hos dig?
 • Vilken kompetens och erfarenhet behöver inhyrd personal ha?
 • Hur ser leveranssäkerheten ut och verkar de kunna leva upp till dina behov?
 • Har företaget ett gott renommé?
 • Är det ett auktoriserat bemanningsföretag?
 • Vad kostar det?

Prata med din befintliga personalstyrka om syftet med att ta in bemanningspersonal som en extra resurs. Det är viktigt att inte slita ut den egna personalen, så involvera dem i frågan.

→ Läs vidare Personlighet och service viktigast när Storesupport rekryterar till Malmbergs elektriska

Så sparar du pengar på planerad och strategisk bemanning i din butik

Storesupport

Skriven av

Storesupport

Relaterade inlägg