Sekretessinformation

Storesupport Sverige AB värnar om våra besökare och våra kunders säkerhet och integritet. Vår webbplats Storesupport.se är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Kryptering gör det svårt för obehöriga personer att se information som skickas mellan datorer.

Vi uppmanar dig att läsa igenom följande sekretessinformation då den bl.a. beskriver hur vi hanterar personuppgifter och kakor (cookies). Ta gärna del av denna information vid varje besök då den kan ändras från tid till annan.

När du besöker vår webbplats och aktivt klickar i att du accepterar lagring av kakor och godkänner vår sekretesspolicy samt när du aktivt klickar i samtycke till hantering av personuppgifter vid ifyllande av vårt kontaktformulär, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.


Kakor

En kaka är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av kakor, permanenta och temporära (”session-kakor”). Permanenta kakor lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessions-kakor lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi kakor? Vi använder dessa för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del kakor används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats.

Som besökare ska du känna till vilka kakor vi använder och varför. Genom att aktivt trycka på knappen “Jag accepterar” godkänner du att vi placerar dessa kakor på din dator samt övriga villkor i denna policy. Du kan även besöka vår webbplats utan att kakor lagras på din dator genom att inaktivera kakor i din webbläsare / browser innan du besöker vår webbplats. Att inaktivera kakor kan ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.

Se manual för att hantera kakor för de mest kända webbläsarna.

Firefox:

https://support.mozilla.org/sv/kb/Blockera%20kakor#w_blockera-kakor-fair-en-enskild-webbplats

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv

Safari:

https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

Edge:

https://support.microsoft.com/sv-se/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/sv/cookies.html

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, http://www.pts.se


Insamling och bearbetning av personuppgifter

Storesupport Sverige AB, org.nr. 556935-5133, Vretenvägen 13, 171 54 Solna, 08-4480700 är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in genom webbplatsen.

Vi följer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter.

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

Du som blir kallad till en intervju gällande en utannonserad tjänst kan komma att genomgå ett M Test. M Testet är verktyget vi använder för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen av personer som söker till oss. För att säkerställa en snabb och effektiv rekryteringsprocess, har vi utvecklat ett eget testverktyg som selekterar ut de kandidater som är mest lämpliga för arbete inom lager och logistik. Verktyget är framtaget för att underlätta vår egen rekrytering och samtliga kandidater som söker ett jobb på Storesupport Lager & Logistik gör testet.

M-testet mäter stresstålighet, arbetstempo, noggrannhet och numerisk förmåga och tar endast kandidaten fem minuter att göra. Verktyget bedömer kandidater helt objektivt oavsett bakgrund, språkkunskaper, kön, personlighet eller liknande.

Under pågående rekryteringsprocess kommer vi spara de personuppgifter du angett samt ditt resultat. Efter sex månader kommer vi automatiskt ta bort dina personuppgifter och resultat från vår databas.

Hävningsrätt och rätt till information om personuppgifter.

Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt medgivande att vi använder dina personuppgifter eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. När du är kund hos oss behöver vi dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal. Skicka ett e-postmeddelande till med info om de uppgifter du önskar att vi raderar eller ändrar. Om du lämnat dina personuppgifter till oss och önskar veta vilka uppgifter vi har kan du en gång per år begära ut dessa kostnadsfritt.


Delning av data till tredje part

Storesupport Sverige AB kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till underleverantörer och samarbetspartners om det anses nödvändigt för att kunna uppfylla din begäran om efterfrågad tjänst. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras elektroniskt till server utanför såväl Sverige som EES, för att användas, lagras eller behandlas där.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Här utöver kommer personlig information inte att överföras, såvida Storesupport Sverige AB inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet (t.ex. vid outsourcing eller annan extern förvaltning). Dina personuppgifter sparas endast så länge som bedöms nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.

Databasen och dess innehåll kommer att delas med följande parter:

Hubspot

Ett CRM- och marknadsföringssystem i vilket vi följer aktiviteten från, samt lagrar och bearbetar våra kundkontakter. 

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager.

Google Analytics är ett statistikverktyg för webbanalys. Tjänsten registrerar vilka webbsidor besökarna använder sig av, lagrar det och presenterar det som statistik för webbplatsens ägare. Google Analytics används för att följa och analysera besökare över tid. Om du godkänner denna typ av cookies kommer vi även att behandla personuppgifter som samlas in med hjälp av dessa cookies. Denna behandling sker med vårt berättigade intresse som laglig grund.

Google Tag Manager är ett så kallat Tag Management System som hanterar taggar (tags), som är snippets av JavaScript. Dessa tags skickar information till tredjeparter från en webbsida eller app. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Läs mer om hur Google använder information från webbplatser.

Meta

Sajten använder en så kallad Meta-pixel för att rikta och ändra inriktning på annonser på Facebook och andra webbplatser som har implementerat annonsvisning via Meta. Syftet är att säkerställa att våra annonser motsvarar intresset hos användarna och att bidra i analysen av annonseffektivitet.

Velumisphere AB

Hostingleverantör som tillhandahåller vår driftservrer för webbplatsen.

Gaffla AB

Marknadsföringspartner som har tillgång till driftservern för webbplatsen.

Säkerhet

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. Storesupport Sverige AB vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

 


Kontakt

Storesupport Sverige AB, org.nr 556935-5133

Box 1068, 171 22 Solna

Personuppgiftsombud: Linda Sundblad

E-post: