Så sparar du pengar på planerad och strategisk bemanning i din butik

Oberoende av om du väljer att rekrytera eller hyra in personal under en begränsad period, så är det ett beslut och en process som ur flera aspekter tar tid. Vad som är avgörande för vilket beslut som fattas är ofta vad som är bäst för butikens ekonomi.

Men vad är egentligen bäst för din plånbok utefter dina behov – att rekrytera eller hyra in personal?

Vad det innebär att rekrytera personal

En komplett rekrytering är både tidskrävande och dyr. Det är två faktorer som inte går att undkomma. Utöver lön ska man också tänka övriga faktorer – såsom arbetsgivaravgift, pension, semester- och sjukersättning etc. Listan löper helt enkel lång.

Dessutom ska man lägga tid på att hitta rätt kompetens, vilket med lätthet kan bli långdraget. En annan sak som man kanske inte tänker på vid rekrytering av ny personal är att oavsett om behoven sträcker sig över någon månad eller flera år, så tar det lika lång tid att lära upp personen i fråga. Skulle det förmodan visa sig vara en felrekrytering blir det snabbt en dyr historia på ytterligare ett sätt och man måste börja om från början igen.

Kort och gott finns det en rad aspekter som man kanske inte tänker på, men som man definitivt behöver ha i beaktning vid rekrytering av ny personal.

Vad det innebär att hyra in personal

Många väljer att hyra in personal vid akuta behov eller under kortare perioder. Vanligt är att hyra in personal under toppar, som exempelvis under sommaren. Ordinarie personal vill ha semester och det är ofta högre tryck i butiken. Då brukar det vara både smart och lönsamt att överlåta bemanningsfrågan till ett bemanningsföretag istället för att rekrytera.

Men, faktum är att det kan vara lika fördelaktigt och ekonomiskt smart att hyra personal under längre perioder som under de vanliga, korta perioderna. Hur kanske du undrar då?

5 fördelar med strategisk bemanning i din butik

1. Du får erfaren personal med rätt kompetens direkt. Genom att hyra in personal får du snabbt erfaren och kompetent personal utefter dina behov medan du kan fokusera på annat.

2. Du sparar tid. Då du inte behöver lägga tiden på att jaga rätt person och därefter lära upp denne, frigör du värdefull tid som du kan viga till annat.

3. Du behöver inte utbilda personalen. Väljer du att hyra in personal slipper du utbildningsmomentet, vilket annars skulle kräva både tid och resurser.

4. Du sparar pengar. En rekrytering innebär många utgifter, men med inhyrd personal slipper du alla kringkostnader och betalar enbart för de arbetade timmarna.

5. Du får möjlighet att se hur en person passar in i rollen. Känns det som en perfekt matchning kan du därefter välja att rekrytera.

Så, vilket är egentligen det bästa alternativet för dig? 

Se över dina behov och tänk på hur dina förutsättningar och behov ser ut innan du fattar ett beslut. Men att hyra in personal kan vara ett strategiskt bra val – även under längre perioder och inte bara under akuta eller korta behov.

Genom att hyra personal tar du mindre risker, sparar tid och kan istället ägna ditt fokus åt den dagliga driften. Känner du efter ett tag att den inhyrda personalen en perfekt matchning kan du välja rekrytera.

Lycka till!

→ Läs vidare Så löste Ica Supermarket Eneby sitt akuta personalbehov med hjälp av Storesupport