Rikstäckande bemanning och flexibilitet är nyckelfaktorer i samarbetet mellan Storesupport och Dollarstore

En eftersatt butiksdrift på grund av för låg bemanning kan bli en otroligt kostsam affär. Det menar Dollarstores HR Direktör Maria Tengblad. Därför bemannar lågpriskedjan upp med personal från Storesupport när luckor uppstår.

– De är lyhörda för våra behov och gör allt för att lösa våra utmaningar, säger Maria Tengblad.

Maria Tengblad, HR Direktör på Dollarstore

När frånvaro i den ordinarie personalstyrkan hopar sig och schemaläggningen inte riktigt går ihop för att erbjuda en så fin butik som möjligt använder sig Dollarstore av bemanning från Storesupport. 

Ett självklart val, menar Maria Tengblad som är relativt nytillträdd HR Direktör på lågpriskedjan.

– När jag jobbade på Plantagen hade vi ett väl fungerande samarbete med Storesupport och redan innan jag började på Dollarstore såg jag till att de upphandlade ett avtal, säger hon.

Dollarstore, som är en av detaljhandelns mest expansiva kedjor, finns över hela landet. Att Storesupport också är rikstäckande och kan stötta upp i bemanningen oavsett var problemen uppstår ser hon som en nyckelfaktor.

– Och på de platser där de faktiskt inte finns är de väldigt måna om att hitta lösningar ändå vilket är väldigt skönt.

Just flexibiliteten, och att hela tiden ligga nära och förstå sin kund och anpassa sina tjänster efter kundens behov, ser Maria Tengblad som det allra viktigaste i valet av bemanningsföretag.

Hon menar att Storesupport lever upp till de kraven.

– Vi har en nära dialog och de förstår vår verksamhet. De jobbar inte utefter en “one size fits all”-lösning utan anpassar helt efter oss och våra behov vilket är helt avgörande.

Att de inhyrda konsulterna dessutom är vana vid butiksarbete är ett stort plus.

– Det gör att vi snabbt kan sätta in dem i verksamheten utan att lägga så mycket resurser på upplärning. Det sparar både tid och pengar.

Bemanningspersonal – ett nödvändigt komplement

Maria Tengblad är tydlig med att man som kedja bara ska använda sig av bemanningspersonal som ett komplement till den vanliga bemanningen, inte för att täcka dålig planering.

Men att stå utan en fungerande bemanningslösning när tillfället kräver en sådan skulle vara förödande, menar hon.

– Att driva butik på för lite personal och därmed få en eftersatt butiksdrift skulle visa sig direkt på försäljningen. Det försäljningstappet är inte att leka med.

Dollarstore har i dagsläget ett behov av att köpa in ungefär 15 000 bemanningstimmar på årsbasis.

Att möta Dollarstores behov med hungriga medarbetare ser Nina Bryngeld, Key account manager på Storesupport, inte som något problem, snarare tvärtom.

– Det finns ett otroligt stort intresse av att jobba hos Dollarstore. Våra medarbetare efterfrågar de timmarna och tycker det är fantastiskt roligt att få jobba med dem, säger hon.

En kommentar som såklart landar väldigt väl hos lågpriskedjans HR Direktör.

– Det är så roligt att konsulterna känner så. Vi arbetar för att utvecklas som arbetsgivare och vill att våra medarbetare ska trivas och må bra hos oss, säger Maria Tengblad.

Hög och professionell kvalité i rekryteringen

Men det är inte bara i lägen där Dollarstore behöver hjälp med att täcka upp tillfälliga luckor som de hör av sig till Storesupport. Bolagen har även etablerat ett framgångsrikt samarbete gällande rekrytering av personer i ledande positioner.

– När vi upplever det utmanande och inte lyckas rekrytera rätt personer själva tar vi hjälp av Storesupport. Hittills har de hjälpt oss med flera butikschefsroller samt några roller på huvudkontoret, säger Maria Tengblad och fortsätter:

– Genom Storesupports breda nätverk har vi fått hög och professionell kvalité i rekryteringen.

Att ha såväl bemannings- som rekryteringsdelen hos samma bolag ser hon också fördelar i.

– Det känns tryggt att ha att göra med en aktör som vet vad vi vill och behöver, säger Maria Tengblad.

___

Fakta: Det här är Dollarstore

Vd: Anders Kind (tillträder 24 mars 2023)

Grundare: Peter Ahlberg

Grundat: 1999

Omsättning: 4,1 miljarder kronor 2022.

Antal butiker: 130 butiker i Sverige, två i Danmark

Aktuell: Lågpriskedjan har varit en av Sveriges snabbast växande detaljhandelsaktörer under de senaste åren med en imponerande öppningstakt av nya varuhus. Under 2022 gick kedjan på internationell expansion och har i nuläget två varuhus i Danmark.