Så optimerar Ica Maxi i Kungsbacka svinnet i butikerna

Synliggör ditt svinn, sätt tydliga mål och agera långt innan varorna riskerar att närma sig bäst före-datum. Det rådet kommer från Ica-handlaren Andréas Mattsson som driver en av de bäst svinn-optimerade butikerna i landet.

– Och kom ihåg att du aldrig blir färdig, säger Maxi-handlaren i Kungsbacka.

Bild: Ica Maxi Kungsbacka

Ica Maxi i Kungsbacka är på jakt efter svinnet – bokstavligt talat. Trots att de redan är en av Icas fem bästa butiker på området rent procentuellt fortsätter de träget att jobba för att minska svinnet.

– Att diskutera och jobba mot svinn har blivit en del av vår kultur. Vi har jobbat hårt under många år för att trimma in varje avdelning, säger handlaren Andréas Mattsson.

Han har själv varit drivande i jakten på att minska såväl det synliga som osynliga svinnet, men insåg tidigt att kampen inte är en one man show.

Därför startade han för några år sedan “svinnjakten” med ett ekonomiskt incitament för alla medarbetare.

– Butikspersonalen fick dela på hälften av pengarna vi sparade på att reducera svinn jämfört med året innan. Det skapade ännu större engagemang bland medarbetarna.

Totalt minskade butiken sitt svinn med 2,8 miljoner kronor vilket gjorde att medarbetarna fick dela på 1,4 miljoner.

– Och då var vi ganska vassa från start, säger handlaren.

Men det är också där, i att utmana sina egna sanningar, som en stor del av hemligheten ligger, menar Andréas Mattsson.

– Alla butiker som tror att de har nått sin gräns har absolut mer att hämta. Man ska aldrig tro att man blir färdig utan hela tiden synliggöra svinnet och ifrågasätta sina egna rutiner.

Hos Ica Maxi i Kungsbacka för man vecka för vecka upp alla avdelningars svinn på en stor tavla och jämför med tidigare perioder. På möten med alla avdelningschefer går de sedan igenom varför siffrorna ser ut som de gör och delar med sig av lärdomar.

– Här har vi tydliga mål som vi följer upp, utmanar varandra och resonerar kring hur vi på ännu bättre sätt kan förebygga svinn framåt.

Att jobba i alla led, med såväl prognostisering och inköp som varumottagning som frontning är viktiga pusselbitar.

– Det går att hitta små detaljer i allt. Mycket finns att hitta i statistiken och att göra beställningar som är så korrekt som möjligt i mängd.

Men Maxi-handlaren är noga med att det inte får finnas hål i hyllan för att man hållit igen i en beställning.

– Där är vi stenhårda, vi får aldrig gå tomma.

Men jag hittar heller inga ät snart-varor i butiken?

– Det är för att vi aldrig har sådana varor. Då har vi misslyckats. Vi kan aldrig förlita oss på att kunden ska lösa mitt svinnbekymmer med “gamla datum”. De enda varorna vi har på det temat säljer vi via Karma.

Butiken är inte färdig med bokslutet för 2022 ännu, men Andreas Matsson räknar med att svinnsiffran ligger någonstans kring 0,9 procent av den totala omsättningen.

– Vi har börjat hitta vår svinn-nivå nu. Men det är ett ständigt pågående arbete där du hela tiden behöver göra jobbet för att inte tappa fart eller kunskap. Därför ser vi årligen till att utbilda våra medarbetare i svinnförebyggande insatser, säger Andréas Mattsson.

___

Fakta om Ica Maxi Kungsbacka

Stf handlare: Andréas Mattsson

Netto-omsättning: 586,8 mkr

Rörelseresultat: 40,7 mkr

Svinn i procent: 0,9 procent

*Siffrorna avser räkenskapsåret 2102-2201