Kund

Vilka typer av tjänster tillhandahåller ni?

Storesupport erbjuder tjänster, bemanning och rekrytering i detaljhandelns alla led, från lager, transport, till leverantörer och butikerna själva. Storesupport har sedan år 2000 varit nischade på Retailmarknaden och kan idag erbjuda kvalitativa lösningar inom hela Retailkedjan. För mer information se våra tjänsteområden här.

Vad skiljer er från andra bemannings- och tjänsteföretag?

Storesupport är idag Sveriges ledande tjänste-, bemannings- och rekryteringsföretag nischade inom Retail. Vi driver långsiktiga partnerskap med våra kunder, där både tjänster och flexibla bemannings- och rekryteringslösningar kan kombineras med outsourcing, funktionsansvar och effektiva systemintegrationer. Storesupport har med sina tusentals konsulter en flexibilitet som få andra företag i vår bransch kan erbjuda. Via vår värdegrund och vår kultur säkerställer vi bibehållet fokus på att leverera kvalitativa tjänster och bemanning till retailmarknadens aktörer. Vi vill att kunder och konsulter skall känna att vi är personliga och nära, och vi vet att den personliga kontakten i triangeln Konsultchefer/Konsulter/Kunder är vår viktigaste tillgång för att säkra relation, kvalitet och kompetens.

Vi rekryterar de bästa medarbetarna för retailbranschen utifrån kompetens, engagemang och lämplighet, oavsett bakgrund. Stor digital räckvidd, med modern och aktiv skanning av arbetsmarknaden, ger oss avgörande kapacitet vid rekrytering och sourcing. Vår djupa branschkunskap och moderna urvalsmetoder ger oss avgörande precision för att hitta rätt medarbetare och konsulter. Med Storesupport Academy är vi en viktig part för att kanalisera många nya bra och spännande jobb på retailmarknaden. 100-tals av våra konsulter lämnar oss varje år, för att börja hos våra kunder. Vi ser som ett bevis på att vi lyckas i vår ambition att matcha kundernas behov med vår förmåga att identifiera dom bästa medarbetarna.

För mer information se våra tjänsteområden här.

Hur kommer jag i kontakt med er?

Du kan ringa (vår växel har öppet dygnet runt av säkerhets- och serviceskäl), du kan fylla i vårt webformulär eller du kan beställa personal via vår webbshop. Vi ser fram mot att du kontaktar oss och vi lovar att göra vårt bästa för att du ska bli nöjd med kontakten med oss. Du finner kontaktuppgifter till oss här.

Jag vill kontakta ert management team, vart vänder jag mig?

Våra chefer är här för att ha kontakt med dig, så vi ser fram mot att ta hand om ditt ärende. Du finner kontaktuppgifter till vår ledningsgrupp här.

Jag har ett personalbehov, vart vänder jag mig?

Är befintlig kund och vill beställa:
– Det ser vi fram mot! Om du har befintligt avtal med oss kontaktar du din personliga konsultchef, du finner kontaktuppgifter här. Vid brådskande ärenden är du självklart välkommen att kontakta vår jour via vår växel (vår växel har öppen dygnet runt av säkerhets- och serviceskäl), du finner kontaktuppgifter här. Du kan också använda vår webbeställningsfunktion som du finner här.

Är befintlig kund och vill ha en dialog eller förändra ditt uppdrag:
– Det ser vi fram mot! Då kontaktar du din personliga säljare eller din konsultchef, du finner kontaktuppgifter här.

Är ny kund:
– Det ser vi fram mot! Då kontaktar du vår säljorganisation genom vår växel (öppen dygnet runt), du finner kontaktuppgifter här alternativt använd kontaktformuläret här så återkommer vi skyndsamt till dig.

Jag har konsulter från er och det har skett en olycka, vart vänder jag mig?

Vid skada eller olycka där en Storesupport-konsult är involverad skall kund omedelbart kontakta kontaktperson på Storesupport alt. Storesupports växel 010-761 06 00. Vår växel har öppet dygnet runt av service – och säkerhetsskäl, och vi har också en krisgrupp tillgänglig 365-24 för allvarliga händelser och incidenter. Vi tar allvarligt då säkerhetsfrågor och är måna om att hantera sådana med skyndsamhet och professionalism.

Om vi anlitar er, håller ni med kläder?

Ja, Storesupports konsulter inställer sig för arbete iförda arbetskläder bestående av arbetsskor, arbetsbyxor och pikétröja. Våra snygga svarta tjänstekläder ser man i många olika delar av retailbranschen! Storesupport har ytterligare kollektioner av specialkläder för deli, bageri, ombyggnationer etc. som vi tillhandahåller enligt kundavtal. Eventuella kundprofilkläder/skyddsutrustning tillhandahålls av Kund enligt specifikation i enskilt kundavtal.

Vad är GFL, genomsnittligt förtjänst läge, och varför måste jag betala det?

GFL är en naturlig del av att hyra in kollektivanställda, och är inskrivet i kollektivavtalet mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden. Syftet med GFL är att fastställa lön för inhyrd personal. GFL innebär att kundföretaget måste tillhandahålla en del information om löneläget. Det är kundföretagets ansvar att lämna korrekta uppgifter till bemanningsföretaget ni hyr in, eller planerar att hyra in, kollektivanställda från. För dig som kund är det därför bra att känna till hur GFL ska beräknas och fungerar. Klicka här för att ta del av vårt arbetsgivarförbund Almegas informativa film om GFL.

Vad innebär vårt gemensamma arbetsmiljöansvar?

Eftersom konsulten formellt är anställd av Storesupport men oftast utför arbetet i kundens lokaler och under kundens arbetsledning så är det av yttersta vikt, samt Kundens ansvar, att konsulter via Storesupport involveras i det löpande arbetsmiljöarbetet och erhåller relevant information samt utbildning inom detta område. Vid skada eller olycka där en Storesupport-konsult är involverad skall Kund omedelbart kontakta kontaktperson på Storesupport alt. Storesupports växel 010-761 06 00. Särskilda villkor gäller vid outsourcing och entreprenader där Storesupport har det fulla arbetsgivaransvaret.

Hur kan vi tillsammans planera bemanningen i min verksamhet?

Storesupport har lång erfarenhet från hela Retailbranschen och vi tar med glädje en dialog med våra kunder hur vi kan bidra till en effektiv och flexibel bemanningslösning hos er. Vi driver långsiktiga partnerskap med våra kunder, där både tjänster och flexibla bemannings- och rekryteringslösningar kan kombineras med outsourcing, funktionsansvar och effektiva systemintegrationer. Vid större samarbeten börjar tjänsten med en gedigen förstudie av din verksamhet som leder in i en gemensam modelleringsworkshop där vi optimerar, och dokumenterar, samarbetet, arbetsmetodik, flöden och bemanningslösningen. Vi ser fram mot en dialog där vi kan bidra med all vår kunskap och kreativa förslag hur vi kan bistå dig med effektiva bemannings-, outsourcing och rekryteringstjänster.

Är befintlig kund och vill beställa:
– Det ser vi fram mot! Om du har befintligt avtal med oss kontaktar du din personliga konsultchef, du finner kontaktuppgifter här. Vid brådskande ärenden är du självklart välkommen att kontakta vår jour via vår växel (vår växel har öppen dygnet runt av säkerhets- och serviceskäl), du finner kontaktuppgifter här. Du kan också använda vår webbeställningsfunktion som du finner här.

Är befintlig kund och vill ha en dialog eller förändra ditt uppdrag:
– Det ser vi fram mot! Då kontaktar du din personliga säljare eller din konsultchef, du finner kontaktuppgifter här.

Är ny kund:
– Det ser vi fram mot! Då kontaktar du vår säljorganisation genom vår växel (öppen dygnet runt), du finner kontaktuppgifter här alternativt använd kontaktformuläret här så återkommer vi skyndsamt till dig.

Hur sent kan jag boka och varför är det viktigt att boka i god tid?

Storesupport har en flexibilitet som få andra företag i vår bransch kan erbjuda, och vi gör alltid vårt bästa om du behöver boka konsulter med kort framförhållning. Men du bör också vara medveten om att våra kundförfrågningar är många, speciellt till storhelger, och för att du skall få en specifik person eller konsultkompetens är det en klar fördel med framförhållning. För din flexibilitet har vår växel öppet dygnet runt och med vår jour försöker vi tillsätta alla pass, även de som är sent inkomna.

Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd med kontakterna med er?

Vi ser all feedback som en gåva! På Storesupport vet vi verkligen hur viktigt det är att lyssna på sina kunder och konsulter för att utarbeta en långsiktig och rationell kvalitet. I första hand skall du självklart vända dig till din personaliga konsultchef eller säljare som längtar efter att få höra dina tankar. Om du vill eskalera ärendet så finns självklart vår ledningsgrupp till ditt förfogande. Vi vill alltid höra feedback, både positiv och negativ. Du finner kontaktuppgifter till oss här.

På vilka orter/länder finns ni?

Storesupport finns nationellt i hela Sverige med fysiska kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, men via Job&Talent-koncernen har vi även kontor i Helsingborg, Halmstad, Jönköping, Norrköping och Västerås.

På vilken marknad agerar ni?

Storesupport har sedan år 2000 varit nischade på detaljhandeln och kan idag erbjuda kvalitativa lösningar inom hela detaljhandelskedjan. Vi har kunder inom leverantörer, lager och logistik, e-handel, dagligvaruhandeln, sällanköpsbranschen och sist men inte minst butiksutveckling. För mer information se våra tjänsteområden här.

Jag vill ha en offert, vart vänder jag mig?

Det ser vi verkligen fram mot att få överlämna! Då kontaktar du vår säljorganisation genom vår växel (öppen dygnet runt), du finner kontaktuppgifter här alternativt använd kontaktformuläret här så återkommer vi skyndsamt till dig.

Har ni kollektivavtal och anslutna till Almega?

Ja, självklart! Som auktoriserat bemanningsföretag är samtliga våra koncernbolag anslutna till Almega och har kollektivavtal.