Medarbetare

Försäljning

Rikard Mannerstedt
Key Account Manager Dagligvaruh.
Tel: 076-127 20 63
rikard.mannerstedt@storesupport.se
Nina Bryngeld
Key Account Manager Detaljhandeln
Tel: 073-351 97 07
nina.bryngeld@storesupport.se
Jonathan Arlesten
Key Account Manager Brands
Tel: 076-771 49 46
Jonathan.Arlesten@storesupport.se
Fredrik Schiron
Key Account Manager Brands
Tel: 073-039 90 84
fredrik.schiron@storesupport.se
Hillevi Salerno
Key Account Executive
Logistics

Tel: 076-017 74 53
Hillevi.Salerno@storesupport.se
Golnaz Movaffagh
Account Manager Stockholm
Tel: 073-351 97 26
golnaz.movaffagh@storesupport.se
Jonas Toivoinen
Account Manager Stockholm
Tel: 073-351 97 27
jonas.toivoinen@storesupport.se
Evelina Mentes
Account Manager Göteborg
Tel: 070-693 85 13
evelina.mentes@storesupport.se
Emma Nygren
Account Manager Malmö
Tel: 073-351 97 24
emma.nygren@storesupport.se

Rekrytering & sourcing

Stefan Rudberg
Rekryterings- & sourcingkonsult
Retail

Tel: 073-351 82 35
stefan.rudberg@storesupport.se
Kiia Bergman
Rekryteringsassistent
Retail

Tel: 073-344 56 04
kiia.bergman@storesupport.se
Ida Jansson
Rekryteringsassistent
Retail

Tel: 076-148 06 13
ida.jansson@storesupport.se
Martin Jönsson
Rekryterings- & sourcingchef
Logistics

Tel: 070-483 56 25
martin.jonsson@storesupport.se
Henrik Korén
Rekryterings- & sourcingteamleader
Logistics syd/väst

Tel: 070-771 67 28
henrik.koren@storesupport.se
Jenny Hansson
Rekryterings- & sourcingkonsult
Logistics

Tel: 073-344 54 51
jenny.hansson@storesupport.se
Joakim Karlsson
Rekryterings- & sourcingkonsult
Logistics

Tel: 073-351 82 66
joakim.karlsson@storesupport.se
Frida Johansson
Rekryteringsassistent
Logistics

Tel: 072-203 13 38
frida.johansson@storesupport.se
Melanie Toresson
Rekryteringsassistent
Logistics

Tel: 072-234 51 57
melanie.toresson@storesupport.se
Julia Sjöbäck
Rekryteringsassistent
Logistics

Tel: 076-127 21 40
julia.sjoback@storesupport.se
Angelique Jussila
Rekryterings- & sourcingkonsult
Logistics
/Teamleader öst/norr

Tel: 073-351 97 17
angelique.jussila@storesupport.se
Felicia Zetterström
Rekryteringsassistent
Logistics

Tel: 072-453 93 40
felicia.zetterstrom@storesupport.se
Emelie Hirsmark
Rekryteringsassistent
Logistics

Tel: 073-351 97 20
emelie.hirsmark@storesupport.se
Elina Karlén Andersson
Rekryterings- & konsultchefsassistent
Retail

Tel: 076-116 92 73
elina.karlenandersson@storesupport.se

Brands & Solutions

Robin Thelin
Affärsområdeschef Brands
Tel: 072-969 51 74
robin.thelin@storesupport.se
Nils Bjerkfeldt
Affärsområdeschef Solutions
Tel: 073-351 93 09
nils.bjerkfeldt@storesupport.se
Ulrika Gustafsson
Project Manager
Tel: 073-351 97 10
ulrika.gustafsson@storesupport.se
Maximilian Salomon
Tf driftchef Brands
Tel: 0703-85 69 96
maximilian.salomon@storesupport.se
Jennie Ekström
Driftchef Solutions - föräldraledig
Tel: 076-546 49 21
jennie.ekstrom@storesupport.se
Fredrik Ask
Driftchef Solutions
Tel: 073-351 97 15
fredrik.ask@storesupport.se
Kenneth Lundqvist
Driftchef Solutions
Tel: 073-351 97 01
Kenneth.Lundqvist@storesupport.se
Charlotte Hägerklint
Driftchef Brands
Tel: 073-351 97 08
charlotte.hagerklint@storesupport.se
Mikko Saarinen
Driftchef Brands
Tel: 073-351 93 08
mikko.saarinen@storesupport.se
Klas Ahnberg
Driftchef Brands
Tel: 073-351 9702
klas.ahnberg@storesupport.se

Logistics

Magnus De Woul
VD Logistics
Tel: 08-448 07 00
magnus.dewoul@storesupport.se
Johan Thuresson
Projektledare
Tel: 072-4542519
johan.thuresson@storesupport.se
Andreas Adamsson
Leveranschef väst/syd
Tel: 076-127 20 26
andreas.adamsson@storesupport.se
Martin Hagland
Teamleader väst/syd
Tel: 076-127 20 24
martin.hagland@storesupport.se
Mattias Cerdic
Nationell driftchef
Tel: 076-127 20 27
mattias.cerdic@storesupport.se
Benjamin Ghebremicael
Leveranschef öst/norr
Tel: 072-225 84 67
benjamin.ghebremicael@storesupport.se
William Norén
Driftchef öst/norr
Tel: 076-107 20 41
william.noren@storesupport.se
Elin Hagström
Driftchef väst/syd - föräldraledig
Tel: 070-293 21 08
elin.hagstrom@storesupport.se
David Sunnemar
Driftchef väst/syd
Tel: 076-127 44 32
david.sunnemar@storesupport.se
Mimmi Slijepcevic
Driftchef syd/väst
Tel: 0733512232
mimmi.slijepcevic@storesupport.se
Adam Alvelind
Driftchef väst/syd
Tel: 073-351 97 23
Adam.Alvelind@storesupport.se
Poya Moin
Driftchef öst/norr
Tel: 070-770 31 96
poya.moin@storesupport.se
Erik Lennheimer
Driftchefsassistent
Tel: 072-450 62 23
erik.lennheimer@storesupport.se
Amina Kenjar
Driftchefsassistent
amina.kenjar@storesupport.se
Jennifer Jäderqvist
Stf driftchef öst/norr
Logistics

Tel: 076 – 118 29 77
jennifer.jaderqvist@storesupport.se
Adam Askbom
Teamleader väst/syd
Tel: 070-514 35 40
adam.askbom@storesupport.se
Kristoffer Lövgren
Teamleader väst/syd
Tel: 073-351 97 21
kristoffer.lovgren@storesupport.se
Martin Bergebring
Teamleader väst/syd
Tel: 073-351 97 25
martin.bergebring@storesupport.se
Marielle Stålberg
Teamleader syd/väst
Tel: 072-211 30 76
marielle.stålberg@storesupport.se
Rasmus Ahonen
Teamleader öst/norr
Tel: 076-127 20 25
rasmus.ahonen@storesupport.se
Eric Daniff-Persson
Teamleader öst/norr
Tel: 076-127 20 25
eric.daniff.persson@storesupport.se
Robin Hammargren
Teamleader öst/norr
Tel: 076-127 20 25
robin.hammargren@storesupport.se
Josef Kääri
Skiftledare öst/norr
Tel: 076-127 20 25
josef.kaari@storesupport.se
Felix Hansen
Teamleader öst/norr
Tel: 073-351 95 92
felix.hansen@storesupport.se
Anders Roswall
Teamleader öst/norr
Tel: 070-571 11 76
anders.roswall@storesupport.se
Angelique Jussila
Rekryterings- & sourcingkonsult
Logistics
/Teamleader öst/norr

Tel: 073-351 97 17
angelique.jussila@storesupport.se
Albin Sjöhed
Teamleader öst/norr
Tel: 073-351 97 11
albin.sjohed@storesupport.se
Julia Ihrsén
Teamleader öst/norr
Tel: 076-133 83 01
julia.ihrsen@storesupport.se
Albin Ahmetaj
Teamleader syd/väst
Tel: 073-351 97 03
albin.ahmetaj@storesupport.se
Martin Eneqvist
Teamleader öst/norr
Tel: 073-351 97 11
martin.eneqvist@storesupport.se
Tatjana Tsoj
Skiftledare öst/norr
Tel: 076-127 20 25
tatjana.tsoj@storesupport.se
Elin Fernström
Teamledare väst/syd
Tel: 076-127 20 23
elin.fernstrom@storesupport.se
Allan Shamseddin
Skiftledare väst/syd
Tel: 076-127 20 23
allan.shamseddin@storesupport.se
Anna Ebsen
Teamledare öst/norr
Tel: 072-371 56 13
anna.ebsen@storesupport.se

Retail

Lisa Schuman
Affärsområdeschef Retail
Tel: 073-331 58 68
lisa.schuman@storesupport.se
Patrik Zebühr
Regionchef Stockholm
Tel: 073-351 97 28
patrik.zebuhr@storesupport.se
Gunilla Hägerklint
Regionchef Malmö
Tel: 073-351 97 04
gunilla.hagerklint@storesupport.se
Åsa Palander
Regionchef Göteborg
Tel: 076-378 97 89
asa.palander@storesupport.se
Gabriella Söderberg
Konsultchef Stockholm
Tel: 073-351 97 29
gabriella.soderberg@storesupport.se
Jerry Stribrant
Konsultchef Stockholm
Tel: 076-127 20 22
jerry.stribrant@storesupport.se
Melodi Haghiri
Konsultchef Stockholm
Tel: 076-127 20 21
melodi.haghiri@storesupport.se
Alexandra Drakengård
Konsultchef Stockholm
Tel: 076-128 86 11
alexandra.drakengard@storesupport.se
Ann-Charlott
Eriksson Kvant

Konsultchef Malmö
Tel: 073-351 97 19
a-c.eriksson@storesupport.se
Malin Jeppsson
Konsultchef Malmö
Tel: 073-351 97 09
malin.jeppsson@storesupport.se
Mattias Danefors
Konsultchef Malmö
Tel: 073-351 82 70
mattias.danefors@storesupport.se
Emelie Hård
Konsultchef Göteborg
Tel: 073-351 97 14
emelie.hard@storesupport.se
Therese Magass
Konsultchef Göteborg
Tel: 073-351 82 69
therese.magass@storesupport.se
Maria Leak
Konsultchef Göteborg
Tel: 076-127 20 20
maria.leak@storesupport.se
Marion Wågby
Konsultchefsassistent
Tel: 072-213 14 93
marion.wagby@storesupport.se
Elina Karlén Andersson
Rekryterings- & konsultchefsassistent
Retail

Tel: 076-116 92 73
elina.karlenandersson@storesupport.se

Övriga

Peter Erikson
VD/koncernchef
Tel: 08-448 07 00
peter.erikson@storesupport.se
Christopher DiFusco
Ekonomichef
Tel: 08-448 07 00
christopher.difusco@storesupport.se
Cecilia Nyhlén Lihammar
Administrativ chef
Tel: 08-448 07 00
cecilia.lihammar@storesupport.se
Josefin Holmqvist
Marknadsansvarig
Tel: 076-049 82 62
josefin.holmqvist@storesupport.se
Maria Söderberg
Löner/Fakturor
Tel: 08-448 07 00
maria.soderberg@storesupport.se
Anna Berntsen
Löner/fakturor
Tel: 08-448 07 00
anna.berntsen@storesupport.se

Bemanningsjour

Kajsa Braggé
Konsultchefsassistent
Tel: 08-448 07 00
bokapersonal@storesupport.se
Jonathan Therstol
Konsultchefsassistent
Tel: 08-448 07 00
bokapersonal@storesupport.se
Kalle Pettersson
Konsultchefsassistent
Tel: 08-448 07 00
kalle.pettersson@storesupport.se
Emilia Nyman
Konsultchefsassistent
Tel: 08-448 07 00
emilia.nyman@storesupport.se
Emma Stjärnebo
Konsultchefsassistent -föräldraledig
Tel: 08-448 07 00
bokapersonal@storesupport.se
« Tillbaka

Storesupport i siffror

Artiklar

#Nyheter

Storesupport rekryterar regionchef med bakgrund inom dagligvaruhandeln

Storesupport fortsätter expandera, inte minst inom affärsområdet butiksbemanning. Åsa Palander rekryteras som regionchef i Göteborg för att fortsätta stärka närvaron i Västra.. Läs vidare »

#Nyheter

Nordic Soda och Storesupport ingår långsiktigt samarbete

Vad som började som ett oväntat möte på ICA har nu resulterat i ett långsiktigt strategiskt samarbete med höga ambitioner. – Det.. Läs vidare »

#Trendrapporter

Ensam är inte stark – partnerskap ger riktning och kraft

Detaljhandeln står under stenhård press från konsumenterna och digitaliseringen har förflyttat kundens måttstock till en ny nivå. Få aktörer klarar av att.. Läs vidare »
Vår policy för e-postadresser »

Några av våra uppdragsgivare