Covid-19 butikstjänster

Sedan den 10 januari 2021 gäller den såkallade pandemilagen i Sverige. Lagstiftningen bygger på tidigare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten men med skillnaden att det nu kan leda till bötfällning eller nedstängning om man misslyckas nå upp till kraven. Generellt handlar lagen om att motverka trängsel snarare än att avråda besök helt, och i butiker ska varje besökare ha minst 10 kvadratmeter till godo vilket även ska vara tydligt utmärkt i entrén.

 • Minst 10 kvm per butiksbesökare
 • Tydlig anvisning av maxantal besökare i entré

Läs mer här.

Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med sina medlemsföretag  tagit fram branschgemensamma riktlinjer till butikerna grundade på Folkhälsomyndighetens råd. Som komplement till pandemilagen uppmanas butiker fortsatt generellt att förebygga smittspridning i butik genom att:

 • Förebygga trängsel och köbildning i butiken
 • Rengöra och desinficera efter behov i butik och lager
 • Säkerställa att kundvarv, hyllor och kassalinjer är byggda för att förebygga trängsel

Storesupport erbjuder tjänster för att underlätta en covidanpassning av butiken och skräddarsyr upplägget efter just era behov. Läs mer om våra covid-19 butikstjänster längre ner, eller kontakta rikard.mannerstedt@storesupport.se direkt för mer information.


Kund- och butiksvärd

Storesupport erbjuder tjänsten kund- och butiksvärd för att underlätta för dig som driver butik att följa riktlinjerna och samtidigt optimera kundflöden och fokusera på försäljningen.

Kundvärdar- och butiksvärdars huvudsakliga uppgifter (skräddarsys efter behov)

 • Hälsa kunder välkomna och informera om riktlinjerna på ett tryggt och trevligt sätt
 • Glesa ut kassaköerna och trängsel vid exempelvis delidiskarna
 • Se över kassazonernas och självscanningens kundflöden och påminna om att hålla avstånd
 • Uppmuntra kunder att handla på andra tider än i rusning
 • Sätta upp och underhålla informationsmaterial, skyltar och avståndsmarkörer

Digitalt kundsräkningssystem

Tillsammans med vår samarbetspartner Store Display erbjuder Storesupport ett digitalt kundräkningssystem som uppfyller Folkhälsomyndighetens riktlinjer mot trängsel. Kunderna som vistas i butiken räknas av i realtid via 3D-kameror fästa i entré och utgång vars antal jämförs mot det förinställda maxantalet. På bildskärm i entrén blir kunderna hälsade välkomna alternativt ombedda att vänta tills maxantalet underskrides igen. Informationen går även att koppla på mot hemsida, samt påkopplat “larm” till mobiltelefon och mail efter era önskemål för att kunna förbereda åtgärder när maxantal närmar sig.

Vad ingår?

Utöver kundräkningen i realtid får du via kundräknaren tillgång till statistik kring ditt kundflöde presenterat i siffror och grafer. Systemet kan efter hand byggas ut till en totalanalys med heatmap- och demografianalys samt köoptimeringssystem. Tjänsten levereras under Covid-19 som hyra under 6 månader för 2 990 kr/mån. Detta inkluderar kamera, mjukvara och support. För en normalbutik räcker en kamera, behövs det fler så utgår rabatt på kamera 2 osv.

Store Display levererar  kundräknaren, Storesupport installerar och kan vid behov samtidigt göra andra anpassningar i butiken. Pris för installation och eventuell resekostnad tillkommer. Har ni i butiken ej tillgång till Smartscreen kan även detta offereras. Leveranstid cirka 10 dagar.

 • Automatisk kundavräkning i realtid
 • Statistik kring butikens kundflöde
 • Skräddarsy budskap och logga som visas i skärm
 • Koppla "larm" till önskade mottagare

Artiklar
#Nyheter
Samira Bensahl är Månadens Storesupportare

Samira Bensahl, butikskonsult i Stockholmsregionen, är Månadens Storesupportare för december 2021! Grattis Samira! Hur känns det? – Det känns jättebra, jag blev.. Läs vidare »

#Nyheter
8 tips för lagerchefen som höjer produktiviteten och kvaliteten på ditt lager

Oberoende av om du ansvarar för det lilla e-handelslagret eller ett stort centrallager, så finns det mycket att vinna på att i.. Läs vidare »

#Trendrapporter
Den lokala marknaden – flexibilitet med kundens upplevelse i fokus

I en marknad som blir allt mer komplex, med branschglidning och en ökad e-handel, blir det allt viktigare att verkligen förstå och.. Läs vidare »

Boka personal nu

Klicka här