Storesupport och Store Display samarbetar mot butiksträngsel

Folkhälsomyndighetens riktlinjer med anledning av Covid-19 kräver att butikerna själva ansvarar för att förebygga trängsel, bland annat genom att begränsa antalet kunder som vistas i butiken. Store Display och Storesupport erbjuder nu ett digitalt kundräkningssystem som ger kontroll över kundflöde och antal kunder i realtid. En av butikerna som implementerat systemet är Ica Maxi Välsviken i Karlstad.

– Som handlare är det min skyldighet mot kunder och personal att ta till åtgärder som hjälper till att begränsa smittspridningen. Med den digitala kundräknaren slipper vi ha extra väktare vid entrén, vilket sparar oss både resurser och kan minimera onödiga kundinteraktioner och potentiell smittspridning. Dessutom får kunderna bättre koll, det är win-win säger Peter Kullberg, handlare Ica Maxi Välsviken.

Tekniken bakom kundräkningssystemet bygger på 3D-kameror som räknar in- och utpasserande i butiken. Antalet kunder vistandes i butiken jämförs ständigt mot det av butiken förinställda maxantalet. När det maximala antalet närmar sig skickas en automatisk pushnotis till ansvarig personal samtidigt som inpasserande kunder via entréskärm antingen hälsas välkomna på en grön skärm, eller ombes att vänta på sin tur på röd skärm.

Ökat intresse

Varken tekniken eller tjänsten är ny på marknaden, men pandemin har gett tjänsten ett nytt syfte och ett ökat intresse, vilket är anledningen till Store Displays och Storesupports nya samarbete.

– Vi har tekniken och utrustningen, men inte kapacitet att kunna installera i takt med efterfrågan. Storesupport har både geografisk täckning, en hög butiksnärvaro och kompetensen, vilket gör dem till den perfekta partnern, säger Fredrik Fällgren, Store Display Nordic AB.

Storesupport ser samarbetet som ett komplement till tjänsteutbudet speciellt anpassat till butiker och deras utmaningar under coronapandemin.

– Vi erbjuder sedan tidigare även tjänsten Kund- och butiksvärd som är skräddarsydd för att hjälpa butiker att anpassa sig efter Svensk Dagligvaruhandel och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Med Digital kundräknare kompletterar vi vårt erbjudande ytterligare och tillfredsställer ett behov vi vet finns, säger Peter Erikson, vd Storesupport.

Samarbetet fortsätter efter Covid-19

Den digitala kundräknaren är en del av ett kundanalyssystem som förutom räknare även ger insikter i exempelvis kundbeteende, kötider och information om kundernas demografi.

– Vi ser att vårt samarbete med Storesupport kommer fortsätta även efter Covid-19 och att det kommer innebära att vi på ett ännu snabbare sätt kan etablera hela systemet i butikerna, säger Fredrik Fällgren, Store Display Nordic AB.

Läs mer om tjänsten.