Så ökade Ica Nära Länghem marginalen med sortimentsrevidering

Att hålla ett uppdaterat sortiment som lever upp till kundernas förväntningar är viktigt för butikens lönsamhet. Den ena butiken kan verka den andra lik. Dock kan den lokala försäljningsstatistiken, kundstocken och sortimentet påverka hur försäljningssiffrorna ser ut och skilja sig från butik till butik.

Ica Nära Länghem utanför Borås gjorde tidigare sortimentsrevideringen med egna resurser, men valde för två år sedan att outsourca den till Storesupport i samband med ökat tryck i butiken.

– I och med att trycket i butiken ökade och vi inte hann med sortimentsrevideringen valde jag att ta in Storesupport. I tidigare anställning har jag arbetat med konsulter från Storesupport och känner därför till dem.

Anledningen till att vi valde och fortsätter att välja Storesupport är för att de har den rätta kompetensen, är erfarna och de är mycket mer tidseffektiva än om vi skulle göra det på egen hand. Istället för att det skulle ta oss ungefär en vecka att göra det tar det istället en till två dagar för Storesupport att göra det, säger Babak Rezaei, butikschef på Ica Nära Länghem utanför Borås.

Så ökade butiken försäljningen – med 24 %

Att Ica Nära Länghems försäljningssiffror på kort tid har ökat markant går inte obemärkt förbi och att aktivt jobba med sortimentsrevidering kan göra stor skillnad på resultatet går inte heller att sticka under stolen med.

– Storesupport hjälpte oss med en sortimentsrevidering på kolonial i oktober 2020. Resultatet blev en försäljningsökning på 24 % i november, och en total försäljningsökning på 10 %, säger Babak.

På ett år är det totalt 13 olika sortimentsrevideringar och på Ica Nära Länghem har de valt att göra totalrevidering av färskvaror mellan tre och fyra gånger om året, respektive torrvaror ungefär två gånger per år.

Babaks bästa tips för att få bättre rutin på sortimentsrevideringen

– Alla jobbar olika med det, men jag rekommenderar att man hittar en bättre rutin och frekvens av sortimentsrevideringen. För oss gjorde det stor skillnad och ökade vår lönsamhet. Känner man att tiden och resurserna inte räcker till för att göra det själv borde man absolut överlåta den till extern part.

Börjar man räkna på det inser man snabbt att det är stora utgifter ur ett flertal aspekter. Efter att vi outsourcade sortimentsrevideringen blev det istället möjligt för oss att fokusera fullt ut på den dagliga driften och ta hand om kunderna i butiken utan att tappa i sälj.

→ Läs vidare De mest kostsamma fallgroparna att undvika vid sortimentsrevidering
Har din butik råd att inte göra sortimentsrevidering?