Logistics

Logistics

Storesupport Logistics är vårt tjänsteerbjudande för lager, logistik och e-handel. Oberoende av om du söker en partner inom uthyrning, outsourcing eller rekrytering.

Vårt team på Storesupport Logistics är specialister på bemanning för lager och logistik inom handeln. Av erfarenhet vet vi att effektiva system och smart bemanning är hjärtat och hur viktig de är i ett effektivt varuflöde för retailbranchen.

Vi skräddarsyr uppdragen så att de ska passa ditt behov. Vårt erbjudande sträcker sig därför från ett helhetsansvar för ditt lager- och logistikflöde eller delar av din lösning, så som pack- och plockhjälp eller bemanning vid tillfälliga belastningstoppar. Vi kan även hjälpa dig att driva bemanning och utveckling av din e-butik (callcenter/ omnichannel) där vårt managementteam har gedigen kunskap.

Söker du en partner med specialistkunskap vad gäller rekrytering av denna typ av personal, så kan vi bistå med hjälp även där då vi har omfattande erfarenhet inom detta område.

Storesupport Logistics har följande tjänsteerbjudanden:

  • Bemanning
  • Bemanning +
  • Entreprenad
  • Rekrytering
  • E-Handel

Bemanning är traditionell uthyrning där du som uppdragsgivare står för all arbetsledning och planering. Du kan hyra personal genom oss för tillfälliga arbetstoppar eller som ett sätt att långsiktigt komplettera din egen rekrytering.

Bemanning+ är vårt utökade och unika koncept där vi utöver inhyrning av personal bistår med teamleaders on site, KPI-uppföljning och en tydlig governanceprocess där vi gemensamt följer upp uppdragets effektivitet och optimerar planering samt personalflöden.

Entreprenad är när vi övertar ett funktionsansvar i hela eller delar av ett workflow och ansvarar för samtlig arbetsledning inom vårt ansvarsområde. Rekrytering är alltså en självklarhet när vi tar över kundernas rekryteringsprocess.

Vårt e-handelskoncept är när vi bistår våra kunder med deras e-handelsbemanning kring callcenter/ omnichannel, on eller off site, som inhyrning eller outsourcing. Naturligtvis kan en eller flera delar av vårt Logisticskoncept kombineras i effektiva kombinationsavtal där vi också tar ansvar för effektivt samarbete mellan funktionerna.

Varje ny kundprocess och relation inleds alltid med en noggrant utförd behovsanalys och nära dialog. En av våra specialistsäljare inom Logistics kontaktar dig då för ett samtal och för att genomföra en analys kring de behov och förutsättningar som finns att utgå ifrån. Detta samtidigt som vi berättar om våra erbjudande och kompetens.

Tillsammans med våra tjänstespecialister tar vi därefter fram ett detaljerat förslag på upplägg av unik implementation hos dig, inklusive tydliga villkor och vår transparenta kvalitetsredovisning. På så vis kan vi enkelt följa uppdragets KPI och säkra att du får den effektivitet som du både förväntar dig och behöver.

Vi föredrar att jobba med kreativa workshops/ modellering där vi i samråd med dig som kund designar den lösning som just din verksamhet behöver och kartlägger eventuellt behov av smart systemintegration. Vår projektmodell möjliggör en kontinuerlig granskning av utformning och genomförande i projektet för att kunna ha ett agilt agerande.

Hos oss finns alltid utbildad och engagerad personal tillgänglig, även om det är med kort varsel.

Välkommen att ta kontakt med oss för vidare dialog och rådgivning gällande vad vi kan göra för dig inom lager, logistik och e-handel.

Några av våra uppdragsgivare