Checklista: Det ska du som butikschef i dagligvaruhandeln tänka på vid inhyrning av personal

Som butikschef inom dagligvaruhandeln ställs du ibland inför situationer när du behöver hyra in personal till din verksamhet under såväl korta som långa perioder. Det finns en del saker som är både nödvändiga och bra att ha koll på för att inhyrningen ska bli så bra som möjligt för både dig och  konsulten – men också för att hela inhyrningen ska ske på ett riktigt sätt.

Nedan har vi sammanställt en checklista för dig som butikschef att utgå ifrån när du ska hyra in personal till din verksamhet.

10 saker att tänka på – har du koll på dem?

1. Är din leverantör ett auktoriserat bemanningsföretag? Med det menas om de är medlem i Kompetensföretagen, vilket säkerställer att de konsulter som du hyr in har rätt anställningsavtal och övrigt skydd i sin anställning.

2. Bemanningsföretagen är skyldiga att samla in GFL (genomsnittligt förtjänstläge), vars syfte är att fastställa vilken lön konsulten ska ha. GFL är inskrivet i kollektiv­avtalet mellan Kompetens­företagen och LO-förbunden och är något som bemanningsföretaget ska ansvara för.

3. Tydliggör arbetsuppgifterna. Se över de praktiska detaljerna på arbetsplatsen och sätt en struktur. Vem tar emot, finns det omklädningsrum, erbjuder du ett lunchrum etc.?

4. Tänk helheten i butiken. Kan du göra egna rockader? Denna del styrs inte av vad leverantören helst vill leverera, utan vad du faktiskt behöver. Utefter det kan bemanningsföretaget hjälpa till att hitta en passande lösning.

5. Tänk på arbetsledar- och arbetsgivaransvar. Det är du som kund som har arbetsledaransvaret för inhyrd personal. Det innebär att du leder och fördelar arbetet, samt ansvarar för de instruktioner som inhyrd personal får på plats. Det uthyrande företag har alltid arbetsgivaransvaret, vilket bland annat innebär att upprätthålla rätt försäkringar, betala arbetsgivaravgifter och skatter, samt tillse att uthyrd konsult har rätt villkor och lön i sin anställning och under sina uppdrag.

6. Delat arbetsmiljöansvar. Vid inhyrning råder ett delat arbetsmiljöansvar, vilket innebär att de konsulter som hyrs in bland annat har tillgång till toaletter, rastlokaler, möjlighet till att värma mat och liknande. Du som inhyrare ansvarar för att allt sådant finns och av det delade arbetsmiljöansvaret följer även en förpliktelse för uthyrande företag att försäkra sig om att arbetsmiljön är bra för sina medarbetare. Ibland kan bemanningsföretag därför ställa frågor som rör just arbetsmiljön hos dig.

7. Välj ett bemanningsföretag som erbjuder vad du behöver på riktigt. Det är en bra ide att vända sig till ett bemanningsföretag som verkligen har de kompetenser du letar efter. Det finns många företag som hyr ut personal, men viktigt är att du funderar över vad det finns för leverantörer som bara jobbar med butikspersonal.

Du kollar enkelt upp de mest relevanta företagen genom att söka på exempelvis Google. Det finns bemanningsföretag med specifika nischer som har stor erfarenhet av personal på alla nivåer. Säkerställ att du väljer ett bemanningsföretag som har de rätta resurserna och kompetens att hålla en hög leveranssäkerhet.

8. Rutiner vid återkoppling, uppföljning och löpande kontakt. Kolla upp hur bemanningsföretaget jobbar och vad de har för möjligheter till återkoppling, uppföljning och löpande dialog med dig under samarbetet. Välj en leverantör som har och kan erbjuda de resurser som du behöver för att inhyrningen ska kännas trygg och samtidigt bemöter dina behov.

9. Har du gjort kalkylen? Se till att göra den innan du tar kontakt med bemanningsföretaget, för i många fall blir det en lägre kostnad att hyra in personal än att själv försöka lösa det med tiden det tar och alla utgifter som det innebär.

10. Kolla upp eventuella rekommendationer. Har du undersökt om ditt företag har ramavtal och rekommenderar samarbete med någon bemanningsleverantör? Inom vissa kedjor finns rekommendationer att följa. Därför bör du kolla upp detta innan du ska hyra in personal.

→ Läs vidare Så löste Ica Supermarket Eneby sitt akuta personalbehov med hjälp av Storesupport

Så sparar du pengar på planerad och strategisk bemanning i din butik