Vad kostar en felräkning på din inventering?

Beroende på omfattning och tillgänglig personal kan en inventering kräva mycket tid och kraft, vilken kan störa den ordinarie verksamheten.

Högsta prio är att den dagliga driften ska flyta på problemfritt och att kunderna tas om hand. Det i sin tur gör lätt inventeringen sekundär och när den väl görs är den inte särskilt strukturerad.

Ett resultat av detta är ofta onödigt slarv och felräkningar, men även om konsekvenserna av detta kan bli stora är de enkla att undvika. Hur då kanske du tänker?

Så sparar du tid och säkerställer noggrann inventering

Tiden är för många den största boven. Det känner du kanske igen dig i. Kostnaderna är du förmodligen medveten om att de kan bli stora och en inventering är många gånger lättare sagt än gjort.

Att outsourca inventeringen kan då vara ett alternativ och innebär att du överlåter hela processen till en extern part, så att du och din personal kan fokusera på den ordinarie verksamheten. En vanlig tanke är att de flesta kan utföra de uppgifter som en inventering innebär och många tar av den anledningen hjälp av exempelvis studenter eller idrottsföreningar. Men är man ovan är det lätt hänt att småmissar sker som i sin tur snabbt leder till många eller större fel och i värsta fall ominventering.

Att hyra in professionell och erfaren personal som förstår vad inventeringen går ut på – och hur dyra konsekvenserna kan bli för en butik – kan istället rädda dig om tiden eller resurserna inte skulle räcka till.

Summa summarum: En felräkning på din inventering kan kosta dig dyrt. Se därför till att inventeringen blir korrekt genomförd för att undvika onödiga konsekvenser. Om du gör din inventering med egen personal är det viktigt att du har en bra plan för hur du ska gå tillväga.

→ Läs vidare Så vet du när det är dags för inventering