Vad kan handeln lära av Airbnb och Uber?

Handeln står inför många utmaningar både på kort och lång sikt. Lönsamhet, globalisering och digitalisering är bara några av exempel som kan nämnas. Om dessa utmaningar utgör ett problem eller en möjlighet är i många fall upp till var och en. Oavsett vilken utmaning som diskuteras är det helt avgörande för handeln att ha och bibehålla kunden i fokus. Kunden är den som styr var, när och hur en vara konsumeras och de aktörer som kan tillgodose dessa önskemål på bästa sätt har sannolikt störst chans att lyckas idag och i framtiden. I dessa sammanhang talas det mycket om omnikanalstrategier, men kan det finnas mer fundamentala faktorer som har större betydelse – till exempel affärsmodellen?

“If you own more than seven things, the things own you”
– Lao Zi (600 f.kr), kinesisk filosof

Att inte äga slutprodukten har visat sig vara en framgångsrik affärsidé under de senaste åren. Den så kallade delningsekonomin befinner sig i kraftig tillväxt både i Sverige och internationellt. Ett exempel på detta är Airbnb som är en av världens största hotellkedjor, utan att äga ett enda hotell. Bolaget grundades 2008 och är värderat till över 25 miljarder dollar. Ett annat exempel är Uber som finns i 470 städer, men de äger inga taxibilar. Trots det har företaget värderats till över 60 miljarder dollar. Företaget grundades så sent som 2009 och har på drygt fem år uppnått en högre värdering än till exempel General Motors som varit verksamma i över 100 år.

Varför lyckas denna typ av företag så väl?

Att företag som Airbnb, Uber, Google och Facebook lyckats så väl beror på flertalet faktorer som till exempel teknisk innovation, digitalisering och ett förändrat konsumentbeteende. Dessa företag har tagit tillvara på detta och tillgodosett konsumenternas behov på ett sätt som särskiljer sig från konkurrenterna. Airbnb kan till exempel erbjuda ett enormt utbud (i teorin alla bostäder i världen) till ett lågt pris. Konsumenten hittar allt på en och samma hemsida och bokningsprocessen blir därmed tidseffektiv, bekväm och lättillgänglig.

Vad kan handeln lära av detta?

Fortsatt och utökad digitalisering – givetvis måste den fysiska handeln finnas representerad på internet för att kunna möta konsumenterna i digitala kanaler. Airbnb och Uber bygger hela sina affärsidéer på att sälja sina tjänster digitalt medan leveransen sker fysiskt. Handeln har i många fall en större potential eftersom försäljningen kan ske fysiskt i butiken eller digitalt på nätet. Leveransen kan sedan ske i butik eller via hemleverans.

På detta område kan mindre butikskluster, handelsområden och stadskärnor göra mycket för att samla sig och bli starkare tillsammans. Till exempel saknar 6 av 10 handelsområden något så fundamentalt som en hemsida. Med en digital närvaro och försäljningskanal finns långt större möjligheter än att enbart finnas i den fysiska världen. Det sistnämnda förhållningssättet är en återvändsgränd som på längre sikt blir ett ohållbart. Värnamo stadskärna är ett bra exempel där de lokala handlarna inlett ett samarbete för att skapa en gemensam e-handelsplattform. Detta är med all sannolikhet ett steg i rätt riktning för den fysiska handeln för att kunna möta kunderna i alla kanaler.

Varuprenumeration – i likhet med Airbnb och Uber är det kanske inte nödvändigt att ägandeförhållandet alltid ändras när en vara går från grossist till detaljist och slutligen konsument. Världens största e-handelsföretag Alibaba äger inga produkter och har inte ens ett varulager. De har på samma vis som Airbnb och Uber lyckats förmedla produkter som de aldrig äger. Att detaljister agerar förmedlare av varor mellan grossister och konsumenter utan att äga varorna är visserligen en möjlighet, men för med sig flertalet utmaningar. Däremot kan affärsmodellen bakom Airbnb, Uber och Alibaba efterliknas på så sätt att konsumenten inte behöver äga varan, vilket troligen är enklare för många detaljister att anpassa sig till. Till exempel skulle en konsument kunna prenumerera på en TV från en elektronikbutik som sedan byter ut modellen en gång per år. Leverans av den nya TVn med installation och bortforsling av den gamla ingår samt support. På så vis håller sig kunden konstant uppdaterad och slipper jobbiga moment när den gamla tekniken behöver bytas ut. Kostnaden blir dessutom förutsägbar och utspridd. Detaljisten får på samma vis en mer förutsägbar och stabil intäkt över tid och förhoppningsvis mer lojala kunder. Att addera ytterligare tjänster är sannolikt ett bra sätt att göra denna affärsmodell mer lönsam, till exempel genom att erbjuda kanalpaket eller streamingtjänster i samband med köpet.

Detaljister kommer i allt större utsträckning att behöva bryta sig loss från de traditionella tillvägagångssätten för att på sikt bli lönsamma. Ett viktigt steg i detta blir att addera digitala försäljningskanaler om detta saknas samt överväga justeringar i affärsmodellen där varor och tjänster integreras och inte alltid behöver ägas för att säljas. Ett flexibelt tankesätt och att ha och bibehålla kunden i fokus blir därmed avgörande för handelns framtid.

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Storesupport och HUI Research. Tveka inte att kontakta oss på Storesupport om du vill ha mer information kring våra trendrapporter eller övriga frågor.

Ladda ner PDF »