2017-08-24

Större kommuner driver tillväxten inom handeln – men hur länge?

Fysisk svensk detaljhandel har under den senaste tioårsperioden växt från 484 miljarder kronor år 2006 till 655 miljarder år 2016. Detta innebär en ökning med 35 procent. Framför allt har denna tillväxt skett i kommuner vilka har en större stad som centralort (här definierat som kommuner med över 40 000 invånare). Därmed har handeln fortsatt att koncentreras till kommuner som redan tidigare hade ett starkt utbud av handelsplatser. En utveckling som har fått ytterligare fart av den befolkningsökning som främst har skett i eller kring dessa större städer.

Styrkan i kommuners handelsutbud kan mätas genom ett index, där omsättningen i kommunerna ställs i relation till befolkningens storlek. Därmed fås ett mått på vilket in- eller utflöde av handel som sker. Ett index över 100 visar på ett inflöde av handel till kommuntypen, medan ett index under 100 visar på ett utflöde. Enligt årets upplaga av databasen Handeln i Sverige har gruppen större städer ett index på 114, vilket innebär att dessa omsätter 14 procent mer än vad som teoretiskt finns underlag för. Detta kan ses som en indikator på den svenska detaljhandelns regionala koncentration kring dessa större städer.

Frågan i dagens läge blir dock hur framtiden ser för fysisk handel ut runt om i Sveriges kommuner i skuggan av växande e-handel? I dag har e-handeln en omsättningsandel av den totala handeln om 8 procent*, vilket gör att konkurrensen från digitala försäljningskanaler fortfarande är något begränsad och främst kännbar inom specifika branscher såsom mode och hemelektronik. E-handeln växer dock med tvåsiffriga procenttal varje år och väntas nå mellan 20 och 30 procents andel av den totala detaljhandelsmarknaden år 2025 enligt Svensk Handels rapport Det stora detaljhandelsskiftet och att detta i förlängningen kan göra att så många som 5-10 000 fysiska butiker försvinner fram till år 2025. Eftersom fysisk detaljhandel är så pass koncentrerad till kommuner med större städer, riskerar dessa kommuners tillväxt att hämmas i framtiden. Därmed är det inte enbart mindre kommuner, som historiskt sett drabbats hårdast av handelns koncentration som riskerar drabbas, utan även större kommuner där betydande handelsplatser är lokaliserade.

Än så länge är tillväxten för fysisk handel fortfarande positiv. Det gäller dock att vara förberedd på att framtidens detaljhandel främst kommer att växa genom e-handel och att det därmed finns signaler om att traditionellt butiksbunden handel har börjat närma sig en viss mättnad. Det är tid för både kommuner, fastighetsägare och detaljister att hitta nya affärsmodeller som håller i framtiden.

*Källa: E-barometern (PostNord/HUI)

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Storesupport och HUI Research.

Ladda ner PDF här.

Josefin Holmqvist

Marknadsansvarig
Telefon: 076-049 82 62
E-post: josefin.holmqvist@storesupport.se

Storesupport i siffror

Aktuellt på Storesupport

Trendrapport: e-handelns nya fraktsynergier #Trendrapporter

Trendrapport: e-handelns nya fraktsynergier

Att en friktionsfri och snabb köpprocess är avgörande för kundupplevelsen i e-handeln är känt sedan länge. En stor och viktig del av.. Läs vidare »

#Nyheter
12 september, 2019

Torsdag 19 september arrangeras årets upplaga av Dagligvarugalan i Blå hallen i Stockholms stadshus. Sedan 2008 uppmärksammar galan årligen både små och.. Läs vidare »

#Nyheter
5 juli, 2019

Hösten 2018 började David som Storesupportare jobba med orderplock på Martin & Serveras lager i Enköping. Efter sju år på andra arbetsplatser.. Läs vidare »

#Nyheter
4 juni, 2019

Ett helt arbetslag om fyra Storesupport-konsulter arbetade hos Coop Kongahälla inför, under och efter invigningen av den 3 000 kvadratmeter stora butiken.. Läs vidare »

Några av våra uppdragsgivare