Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i detaljhandeln under 2015

Den svenska detaljhandelsförsäljningen blomstrade under 2015 i nästan alla av landets kommuner. Både hushållens köpkraft och den svenska befolkningen ökade och på det följde en rekordomsättning för detaljhandeln. Nya siffror från databasen Handeln i Sverige visar att detaljhandelsomsättningen ökade i 269 av landets 290 kommuner. Tretton kommuner visade oförändrad omsättning och endast nio kommuner minskade sin omsättning. Det innebär att 93 procent av kommunerna visade positiv omsättningstillväxt och inte fler 3 procent backade. Det kan jämföras med året innan (2014) då 63 kommuner, eller 22 procent, minskade sin detaljhandelsomsättning.

Några av de faktorer som under 2015 fick svenskarna att lägga mer pengar än tidigare på konsumtion i detaljhandeln var den låga räntan, svag inflation, högt sparande, ROT-avdrag och ökande sysselsättning. Omsättningen påverkades också positivt av en växande befolkning, vilken hade sin grund i ett stigande antal nyfödda och många nyanlända flyktingar. För detaljhandelsföretagen är dock bilden mer komplex. Trots en ökande omsättning fortsätter lönsamheten att vara pressad. Kostnaderna stiger för exempelvis hyror, löner och inköp, något som en ökad omsättning bara till viss del kan kompensera för. Handlarna behöver också jobba med effektiviseringar och kostnadsbesparingar för att kunna överleva.

Enligt Handeln i Sverige hade Stockholms kommun den högsta omsättningen av landets kommuner under 2015. Omsättningen landade på 69 miljarder kronor, vilket motsvarar en dryg tiondel av omsättningen i hela riket. Om man vidgar perspektivet och tittar på de tre största kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö så står dessa för 21 procent av rikets omsättning, medan de tio omsättningsmässigt största kommunerna står för en tredjedel av detaljhandelns omsättning.

Starkast utveckling i riket hade Tanums kommun (Västra Götalands län) med en tillväxt om 47 procent, vilket motsvarar en ökning med över 500 miljoner kronor. Solna och Järfälla kommuner (Stockholms län) hade en tillväxt om 13 respektive 12 procent, vilket motsvarar över 400 respektive 900 miljoner kronor.

Bland Sveriges län gick det bäst för Stockholms län med en stark tillväxt om 6 procent. Fem av de tio kommuner med 50 000- 250 000 invånare som hade starkast utveckling återfinns i Stockholmsområdet. Handeln i dessa kommuner befinner sig i en expansiv fas med en stark utbyggnad av tilldragande butiker som exempelvis ICA Maxi. Överlag hade de flesta län en stabil positiv utveckling på mellan 4 och 5 procent. Utvecklingen var svagast i Dalarnas län med 3 procent.

Handeln i Sverige presenterar även ett försäljningsindex där detaljhandelsomsättningen i varje kommun sätts i relation till sin befolkningsmängd. Försäljningsindexet beskriver hur handeln förmår ta tillvara den befolkningsmässiga köpkraften och om man förmår attrahera kunder från områden utanför sin egen kommun. Index över 100 innebär att handeln drar kunder från andra områden och index under 100 innebär att handeln har ett utflöde till andra kommuner. Stark gränshandel som i Eda, Årjäng eller Strömstad ger högt index precis som kommuner som har IKEA-varuhus. Andra faktorer bakom ett högt index är stora handelsplatser i form av externa köpcentrum eller kunddragare som Gekås i Ullared. Låga index återfinns ofta i inlandskommuner med hög andel befolkning som arbetar i en annan kommun. Exempelvis Nordanstig som har ett index på 40.

Förutsättningarna för detaljhandeln under 2016 fortsätter att vara gynnsamma, men orosmoln för fortsatt stark tillväxt finns i form av det nya amorteringskravet på bostadslån, det lägre ROT-avdraget från årsskiftet, skattehöjningar och en trög arbetsmarknad för nyanlända. På längre sikt kan detaljhandeln troligen se fram emot en mjuklandning eftersom köpkraften för närvarande är uppe på en mycket hög nivå och kommer att ha svårt att växa särskilt mycket mer. Högre räntor, högre inflation som ger lägre reallöner och en mer orolig arbetsmarknad har potential att göra attraktiviteten för detaljhandeln mer ljummen.

Ladda ner PDF »

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Storesupport och HUI Research.

Handeln i Sverige är den enda databasen i sitt slag. I den går att finna nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige produceras av HUI och finansieras av Handelsrådet. Materialet finns att ladda ner kostnadsfritt på www.handelnisverige.se. Siffrorna kan bland annat användas för etableringsanalys och beslut, uppföljning, benchmarking och strategiarbete inom detaljhandeln.