Hållbarhet i handlarnas vardag – Lönsamhet i det lilla, nyttja butiken mer!

Hållbarhet handlar om att ta största möjliga hänsyn till miljö och människor och samtidigt fokusera på lönsamhet. Hållbarhetsfrågorna är dock ofta stora och komplexa och kan därför uppfattas behöva tas om hand av de största detaljhandelsföretagen som har muskler och resurser. Detta framgår inte minst av Svensk Handels återkommande Hållbarhetsundersökning som under flera år visat att ett aktivt hållbarhetsarbete är väletablerat i de stora detaljhandelsföretagen, men mycket mindre i företagen med mindre än 10 anställda. En trolig anledning till detta är att de små detaljhandelsföretagen inte anser sig ha tid eller resurser för att jobba aktivt med hållbarhet.

Andel handelsföretag per storleksklass (antal anställda) som arbetar aktivt med hållbarhet

hallbarhet
Källa: Svensk Handels Hållbarhetsundersökning 2016

Men – hållbarhetsarbete behöver inte betyda att man behöver måla med den stora penseln. Varje enskild butik kan oavsett storlek bidra genom att arbeta i det lilla. Att jobba med hållbarhet i liten skala kan ge även de små företagen ett stort lyft vad gäller lönsamhet, varumärke och lojalitet. Enligt analysföretaget Nielsen ökade försäljningen av varor från varumärken som visat att de arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor med mer än 4 procent globalt under 2015, medan varumärken utan visat hållbarhetsfokus växte med mindre än en procent.

Butiken är i många fall klart underutnyttjad i hållbarhetsarbetet. Handlarna kan arbeta aktivt med hållbarhet på sätt som är så självklara att många kanske inte ens tänker på det. Ett sätt är att skicka emballage och kartonger till återvinning. Ett annat att byta ut alla lampor i butiken till LED, vilket sänker elräkningen samtidigt som lamporna genom sin långa hållbarhet sparar på energi- och råvaruåtgång i produktionsledet. Det sistnämnda är ett tydligt exempel på när miljömässig och ekonomisk hållbarhet går hand i hand.

Butiken är även i många fall underutnyttjad i den direkta relationen till kunderna. Att tillhandahålla och tydligt exponera hållbara varor är ett sätt att möta rådvilla konsumenter som vill konsumera utan att få dåligt samvete. Ett annat är att ha välinformerad personal som uppmuntrar och positivt uppmärksammar kundernas val. Ett viktigt inslag i detta är att snabbt uppfatta vilka hållbarhetsrelaterade frågor som är aktuella i media. Sannolikt kommer dessa ämnen att plockas upp av konsumenterna och resultera i frågor i butiken. Då gäller det att ha butiksmedarbetare som har förberedda och informerade svar på frågorna för att inte riskera att kunden går till en annan butik och gör sina inköp.

Marknaden för hållbara varor växer starkt. Exempelvis prognosticerar Ekoweb att svenskarna kommer att köpa ekologiska livsmedel för över 27 miljarder kronor i år. Inom mode- och leksaksbranscherna är hållbara varor redan i dag ett framgångskoncept, med exempelvis ekologisk bomull som en hygienfaktor. För att behålla eller locka fler engagerade kunder är det av yttersta vikt att anpassa sig till den hållbara samhällsströmningen. Hållbarhet behöver därför bli en naturlig del av alla handlares vardag, där var och en drar sitt strå till stacken efter sin egen förmåga.

Tips för aktivt hållbarhetsarbete i det lilla

  • Hjälp miljön på traven. Återvinn emballage och kartonger samt använd LED-ljuskällor.
  • Gör det enklare för kunderna att välja. Exponera hållbara varor visuellt eller via butikspersonalen. Ännu enklare blir det för kunderna att välja om det inte finns något annat än hållbara alternativ, exempelvis att alla t-shirtar är gjorda av ekologisk bomull.
  • Bidra till social hållbarhet på hemmaplan. De svenska handlarna har goda förutsättningar att bidra till integrationen genom att anställa någon som vill och behöver etablera sig på arbetsmarknaden.
  • Bygg varumärket och kommunicera att ni jobbar med hållbarhet i butik, på hemsida och på exempelvis Facebook.
  • Fråga om kunden behöver en plastpåse. Sedan 1 juni 2017 måste alla butiker informera om plastbärkassars miljöpåverkan och de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av dessa. Många handlare har endast satt upp en informationsskylt, men genom att även muntligt fråga om kunden behöver en påse kan användningen minskas snabbare.
  • Leta nya affärsidéer som bygger på ett hållbarhetstänk. Busfrö Nytt & Bytt är en ny och spännande second hand-kedja i Småland som drar kunder långväga från. Stockholms Stadsmission har lanserat sitt eget designvarumärke Remake med produkter som tillverkas av inlämnat second hand-material. Clas Ohlson å sin sida har anammat hållbarhetstanken genom att exempelvis erbjuda sina kunder att hyra verktyg i stället för att köpa dem.
  • Minska matsvinnet. Dagligvarubutikerna behöver ordning och reda i hyllorna för att lätt identifiera varor med kort datum och exponera dessa för bättre försäljning.

Ladda ner PDF »