Expertens 6 tips för att dra ner på butikens energiförbrukning

Elpriserna skenar och resulterar i dyra elräkningar. Men många butiker skulle kunna dra ner på energiförbrukningen med några enkla åtgärder, menar Martin Larsson, expert på livsmedelskyla på forskningsinstitutet Rise.

– Det finns en hel del pengar att spara, särskilt nu, säger han.

Martin Larsson, projektledare och expert på livsmedelskyla på Rise

Att elpriserna har skjutit i höjden har knappast undgått någon. De skyhöga elpriserna har till och med tvingat dagligvarubutiker i konkurs. Men det finns relativt enkla sätt att dra ner på energiförbrukningen och således också spara många kronor på fakturorna. Det menar Martin Larsson, expert på livsmedelskyla hos forskningsinstitutet Rise.

Han listar han en rad åtgärder som skulle ge betydande energibesparingar.

  • Se till att kyldiskar och frysar inte har omotiverat låga temperaturer
  • Rengör värmeväxlarna i kylar så att dessa kan driftas med rätt temperatur
  • Se över belysning, släck onödiga lampor och planera varornas exponeringsbelysning
  • Se över den generella systemtemperaturen i butiken och ta tillvara på spillvärmen

– Det gäller för handlare och butikschefer att inventera och se var man kan använda energin så effektivt som möjligt, säger Martin Larsson.

Experten, med många års erfarenhet av energisystem och livsmedelskyla, menar att många svenska butiker har blivit, eller tvingats bli, mer medvetna om sin energiförbrukning. Men sett över hela branschen finns både bra och dåliga exempel.

– Det är verkligen blandat. Men butikerna har generellt blivit duktigare eftersom det nu finns pengar att tjäna.

Även om det finns en rad knep att ta till för att sänka energiförbrukningen här och nu förespråkar Martin Larsson långsiktighet. Men då krävs oftast en större investering initialt.

– Även om en större investering är lönsam inom ett antal år, så är det ”pay-off tiden” som avgör om den blir av. Men i det läge vi står inför nu krävs investeringar med några års payoff-tid för att få ner energianvändningen. Med de förutsättningar som är nu kommer elpriset antagligen förbli högre än det varit historiskt.

För att få ner elräkningen ordentligt ska man satsa på energieffektiva kylsystem, visar forskningen. Det eftersom kylsystemen står för ungefär 50 procent av elanvändningen i en livsmedelsbutik i kombination med att energioptimeringar mellan 20-50 procent ofta är möjliga

”Det är den enskilt största besparingen man kan göra.”

För att påvisa att det går att spara mycket energi – och pengar – lyfter Martin Larsson upp ett åtta år gammalt forskningsprojekt från Ica Supermarket Knalleland som RISE gjorde tillsammans med bland andra Energimyndigheten under parollen Belivs – energieffektiva livsmedelslokaler.

– Vi lyckades minska energiförbrukningen i kylsystemet med ungefär 80 procent. Och det var ingen dåligt skött butik innan dess. Men vi märkte att bland annat kylaggregaten var för stora vilket gjorde att verkningsgraden blev mycket sämre.

I den bästa av världar bör butikerna använda sig av frikyla och värmeåtervinning, menar Martin Larsson. Samtidigt borde svenska butiker ta efter sina kollegor på kontinenten gällande när man väljer att använda elen.

– I dag varierar elpriserna stort över dygnet. Har man ett centralt kylsystem kan man ackumulera kylan när elen är billig och dra ner på kylmaskinernas drift när elen är dyr. Att investera i den typen av kylsystem kan vara en stor investering, men det finns många butiker där det skulle vara lönsamt.

Vilka misstag ska man undvika när man försöker optimera sin energiförbrukning?

– Att värmeåtervinna för mycket från transkritiska koldioxidanläggningar. Risken är att de drar mycket el i förhållande till vad värmen är värd. Kondensorvärme över 20 grader gör att kyldriften generellt får lägre verkningsgrad, men det beror också på hur systemet är utformat. Vid åtgärder med transkritisk drift är det extra viktigt med kvalificerad experthjälp, säger Martin Larsson.

___

Lista: Här är Martin Larssons sex tips för att spara energi – och pengar

1. Rätt temperatur i kylarna
Se till så att kylar och frysar inte håller omotiverade temperaturer. “Det finns riktlinjer för varje livsmedel på Livsmedelsverkets hemsida. Det behöver inte vara kallare än så”.

2. Rengör värmeväxlarna
Ge dina kylar och frysar rätt förutsättningar. Justera kylsystemet för att hålla “gynnsamma temperaturer”. “Relativt enkelt, men långt ifrån alla gör det”.

3. Justera belysningen
Se till att släcka belysning i utrymmen där det inte behöver lysa. Du kan dessutom fundera kring hur punktbelysning för varuexponering ska se ut. “En belysningskonsult skulle garanterat få ner elanvändningen mycket och dessutom optimera belysningen för exponeringen”.

4. Använd “billig el”
Elpriserna fluktuerar mycket under dygnet. Här är tipset att använda mer el när det är billigt och mindre el under de dyra timmarna “Det görs redan i exempelvis Tyskland”.

5. Tänk långsiktigt
Att våga tänka långsiktigt, och dessutom ta lite större investeringar i framförallt kylsystemen, kommer att betala sig på sikt. “Speciellt nu när elen är dyr”.

6. Ta in experthjälp
“Att ta in en firma som mäter din förbrukning kan vara det mest kostnadseffektiva du kan göra. De kommer därefter med förslag på rena effektiviseringar till att åtgärda driftfel på befintlig utrustning. Det kan spara mycket energi och pengar.