4 saker att ha koll på innan du rekryterar extra butikspersonal inför sommaren

Sommaren står runt hörnet och kanske håller du just nu på att planera bemanningen för sommarmånaderna. Med en pandemi i ryggen är vi nog många som har fått tänka om och får fortsätta att tänka om med rätt tvära kast när det kommer till personalstyrkan.

Ordinarie personal kan bli sjuk, men de vill också ha sin efterlängtade semester, samtidigt som det ofta är högre tryck i butiken. Många brukar då välja att rekrytera extraperonal för att lösa sommaren.

Vad man ofta inte tänker på dock är att rekrytering innebär många både tidskrävande och kostsamma aspekter, även om behovet enbart sträcker sig över en kort period. Men det finns fler alternativ att titta på innan du sätter igång en rekryteringsprocess.

Fördelar med att hyra in personal istället för att rekrytera

1. Du sparar tid

Då du inte behöver lägga tiden på att jaga rätt personer och därefter lära upp dem, frigör du värdefull tid som du kan viga till annat.

Genom att ta hjälp av ett bemanningsföretag får du hjälp att ta fram rätt personal efter dina behov samtidigt som du kan fortsätta med din kärnverksamhet. Det innebär att du slipper avbrott i den dagliga driften för att först hitta rätt personer och därefter även tiden det tar att utbilda de

Oavsett om behoven sträcker sig över bara någon månad eller flera år, så tar det lika lång tid att lära upp ny personal. Skulle det dessutom visa sig vara en felrekrytering blir det snabbt kostsamt och du måste börja om från början igen.

Väljer du att hyra in personal framför att rekrytera påverkar processen inte den ordinarie verksamheten eller intäkterna på ett negativt sätt. Tid är också pengar, vilket leder oss in på nästa punkt.

2. Du sparar pengar

En komplett rekrytering är både tidskrävande och dyr, vilket är två faktorer som inte går att undkomma. Utöver lön ska man också tänka övriga faktorer – såsom arbetsgivaravgift, pension, semester- och sjukersättning, kostnader kringkostnader för sjukskrivningar och rehabiliteringar etc. Listan över kostnaderna löper lång.

En rekrytering innebär kort sagt många utgifter, men med inhyrd personal blir annars fasta kostnader rörliga och du eliminerar istället alla indirekta personalkostnader.

3. Du får erfaren personal med rätt kompetens direkt

Utefter dina behov hjälper ett bemanningsföretag dig att ta fram perfekta kandidater med rätt erfarenhet för uppdraget. Erfaren och kompetent personal tillsätts snabbt utefter de behov som finns medan du kan fokusera på annat.

Känns det med tiden som en perfekt matchning kan du därefter välja att rekrytera. Genom att hyra in personal har du alltså möjlighet att under tiden känna efter hur det känns med personalen och därefter fatta ett väl genomtänkt beslut baserat på både kemi och prestation.

4. Du är alltid garanterad erfaren personal

Skulle någon i personalen som du hyr in mot förmodan bli sjuk, eller om något annat skulle hända som gör att personen i fråga inte kan jobba, kan du alltid känna dig trygg i att du får snabb hjälp att ersätta konsulten med en annan rutinerad och upplärd ersättare.

Du köper med andra ord även denna trygghet och du slipper eventuella sjuklönekostnader. Man kan kort sagt säga att allt ingår vid inhyrning av personal.

Vilket är egentligen det bästa alternativet – att hyra in eller rekrytera?

Kanske är du sedan tidigare van vid att rekrytera personal. Det är lätt att göra som man alltid har gjort, men det betyder inte att du alltid måste göra som du brukar. Speciellt inte när det finns mycket värdefullt att vinna på det.

Att hyra in personal innebär både tidsmässig och ekonomisk vinning som många gånger är ett strategiskt bra val även under långa perioder och inte bara vid korta akuta behov.

Gör så att du börjar med att se över dina faktiska behov och förutsättningar innan du fattar ett beslut. Tänk inte bara på det kortvariga behovet, utan också hur ekonomin ser ut och hur din plan för verksamheten ser ut framgent.

→ Läs vidare Så löste Ica Supermarket Eneby sitt akuta personalbehov med hjälp av Storesupport

Så sparar du pengar på planerad och strategisk bemanning i din butik