Så går sortimentsrevidering till – 4 steg

En Ica-butik kan verka lik den andra men lokal försäljningsstatistik, typ av kundstock och sortiment kan påverka hur försäljningen ser ut. Sortimentsrevidering är en metodik som kräver planering, resurser och kunskaper och data om den specifika butikens förutsättningar. Här är de grundläggande stegen.

1. Anpassning efter butikens lokala förutsättningar

Stora livsmedelskedjor jobbar med så kallade planogram. Det är en generisk karta över hur det nuvarande sortimentet bör ställas upp – helt enkelt var flingorna ska stå, i vilken ordning de olika varumärkena står och hur flingorna ska visas upp i förhållande till andra produkter. Som kund har man en förväntan att hitta te bredvid kaffet och att hyllorna för bakprodukter är nära hyllorna för sylt och marmelad. Planogrammen är dock gjorda för alla typer av butiker och tar inte hänsyn till lokal försäljningsstatistik och kundstock. Här bör ni titta på butikens försäljningsstatistik – vad kan tänkas att säljas mer med rätt placering hos era kunder och vilka högmarginalprodukter har en potential att slinka ner obemärkt i era kunders kassar?

2. Val av sortiment

Planogram tar hänsyn till mattrender som att exempelvis konserverad frukt i dag är på utgående medan vegetarisk mat har en stark tillväxt. Det behöver dock inte vara sanningen för just er butik – är många av era kunder äldre kanske ni ska behålla delar av den konserverade frukten (i alla fall storsäljarna och några produkter med hög marginal) medan det vegetariska intåget kan ske lite långsammare än i ett urbant område med många yngre ensamhushåll.

3. Sortimentets bredd

Det är vanligt att göra misstaget att erbjuda för många varumärken inom samma segment. På så sätt har man ett jättestort segment som är dyrt att underhålla samtidigt som kunden upplever det som rörigt i butiken. Om er butik exempelvis har 20 olika sorters sylt där sju av dessa bara säljs en gång i veckan och inte är viktiga för er exempelvis ekologiska profil kan det vara värt att ta bort dessa märken och i stället ge resterande 13 syltsorter mer plats. Detta minskar även risken att kunderna missar vad de letar efter eftersom ett mindre utbud gör det enklare att hitta.

4. Placering av varor

Ju närmare ögonhöjd, på hörn av stora hyllsystem och i knutpunkter i butiken – desto större chans att produkterna här säljs. Här ska dina produkter med hög marginal finnas tillsammans med de produkter som du anser profilerar din butik – ekologiskt, färdiglagat eller vad det må vara. Hur nära varorna befinner sig och hur enkla de är att lägga ner i varukorgen spelar stor roll för stressade kunder som fattar köpbeslut på en mikrosekund.

Vill du veta mer om sortimentsrevidering och hur Storesupport kan hjälpa dig öka din försäljning? Kontakta Nina Bryngeld, Key Account Manager Sällanköpshandeln, eller Rikard Mannerstedt, Key Account Manager Dagligvaruhandeln.