2019-03-18

Ny marknadsansvarig med uppdrag att stärka företagets position

Storesupport har nyligen rekryterat Josefin Holmqvist som marknadsansvarig med målsättningen att stärka företagets roll som ledande helhetsleverantör till Sveriges detaljhandel, och växa på befintliga såväl som nya marknader.

– Jag kommer lägga stort fokus vid att lyfta Storesupport som arbetsgivare eftersom jag är övertygad om att företagets framgång är ett resultat av jobbet medarbetarna gör hos våra kunder, säger Josefin.

Sveriges detaljhandel står inför förändringar, men också utvecklingsmöjligheter, i och med den digitala omställningen som även Storesupport satsar stort på. Som en del av tillväxtresan pågår nu ett arbete med att ta ett helhetsgrepp kring företagets varumärke och kommunikation, för vilket rollen som marknadsansvarig är extra betydelsefull. Josefin tar även plats i koncernens ledningsgrupp.

– Vi ska växa genom att öppna fler regionala kontor och finnas tillgängliga där kunderna behöver oss, öka våra marknadsandelar inom e-handeln och tillhandahålla branschexpertis. Vi vill fortsätta vara en kunskapskälla och partner till våra kunder och genomdetaljhandelns alla led bidra till att skapa en bättre köpupplevelse för slutkunderna.

Storesupport arbetar till stor del med kunder inom den fysiska detaljhandeln, men växer inom e-handelssegmentet.

– Den kunskap som finns i företaget är oberoende av om kunden är ett e-handelsföretag eller en fysisk affärskedja, vi har ett helhetserbjudande som spänner från lagerhållning och logistik till butiksutveckling, rekrytering och merförsäljning, säger Josefin Holmqvist.

– Storesupport är i en expansiv fas och i helt rätt läge att satsa på nya marknader och utveckla företagets marknads- och kommunikationsaktiviteter. Josefin kommer att bidra stort till både vår rekryterings- och marknadskommunikation, säger Peter Erikson, vd Storesupport.

Josefin Holmqvist

Marknadsansvarig
Telefon: 076-049 82 62
E-post: josefin.holmqvist@storesupport.se

Storesupport i siffror

Aktuellt på Storesupport

Ensam är inte stark – partnerskap ger riktning och kraft #Trendrapporter

Ensam är inte stark – partnerskap ger riktning och kraft

Detaljhandeln står under stenhård press från konsumenterna och digitaliseringen har förflyttat kundens måttstock till en ny nivå. Få aktörer klarar av att.. Läs vidare »

#Nyheter
11 april, 2019

Storesupport fortsätter expandera, inte minst inom affärsområdet butiksbemanning. Åsa Palander rekryteras som regionchef i Göteborg för att fortsätta stärka närvaron i Västra.. Läs vidare »

#Nyheter
5 april, 2019

Vad som började som ett oväntat möte på ICA har nu resulterat i ett långsiktigt strategiskt samarbete med höga ambitioner. – Det.. Läs vidare »

#Nyheter
27 mars, 2019

Ladan kom till Sverige med sin man från Iran för drygt ett år sedan, och efter sex månader av svenskstudier fick hon.. Läs vidare »

Några av våra uppdragsgivare