Expertens bästa tips för en lyckad ombyggnation

Du står inför en ombyggnation av din butik. Men har du koll på vad exakt som behöver göras och när?

Har du tänkt genomföra ombyggnationen med egna resurser innebär det en del risker som kan vara bra att ha koll på. Framförallt innebär en ombyggnation en rörig butiksmiljö som kunderna inte är vana vid och som i värsta fall kan leda till att de istället går till en annan butik. Sedan innebär det också att din personal kan komma att behöva jobba extra utöver ordinarie arbetstid, vilket i sin tur kan leda till att de inte har samma energi att sköta den dagliga driften och allt vad den innebär.

Det finns alltså en rad faktorer som kan utgöra risk för inkomstbortfall om du inte kan bemöta och guida kunderna i butiken under tiden. Så, hur ska du gå tillväga för att ombyggnationen ska bli lyckad?

Nedan följer experternas bästa tips att följa för en så smidig och effektiv ombyggnation som möjligt:
  • Planering. Se till att ha bra planering dag för dag. Det är viktigt att kunna hantera oförutsedda händelser och det är av den anledningen viktigt att du planerar för resurser med rätt kompetens för respektive moment.
  • Rotationsschema. Hur, när och i vilken ordning ska varor och inredning flyttas? Detta måste också synkroniseras med varuleveranser. Även andra leverantörer måste synkroniseras – kyla, ramper, el, snickeri etc. Ofta är kylinstallationerna prioriterade och all annan byggnation planeras efter dem.
  • Effektivitet. Har du koll på ombyggnationens tetris? Planera väl, så att du slipper flytta samma vara flera gånger. För att komma igång att bygga krävs det att du skapar en så kallad evakueringsyta, det vill säga dit hela skepp kan flyttas när ny inredning ska monteras. Har du skapat en sådan yta är det mycket enklare att jobba effektivt med byggnation av nya inredningsdelar. Tänk spelet tetris – allt ska passa ihop. Se över vad som kan flyttas och hur allt kan vridas för att skapa plats för det nya.
  • Varuleveranser. Vissa varuleveranser kan med fördel minskas under byggnationstiden. Det är både lättare och mer effektivt med färre varor i hyllan än om hela butiken är proppfull och nya leveranser hela tiden tillkommer. Synkronisera därför inköpssystemet med den planering och det rotationsschema som du skapar. Detta är ett moment som kan bespara dig en hel del tid.
  • E-handel. Om du har en e-handel måste den fungera. Skapa en plan för att bibehålla effektivitet även under ombyggnationen. Kanske behövs revidering av slottider – det vill säga de tider som kunderna har möjlighet att få sina varor. Behöver sortimentet exempelvis anpassas under en kortare tid?
  • Interiören. Vad ska du göra med den gamla inredningen? Ska den säljas eller slängas? Ibland kan det vara en fördel att sortera inredning efter nedmontering, vilket är extra bra om du vill sälja inredningen. Då är det bra att planera för hur inredningen sorteras i backar och burar. Ibland har inredningen helt enkelt gjort sitt och ska slängas. Planera därför in beställning av container, alternativt löpande hämtning, som fungerar ihop med din planering.

Bonustips! Det är en bra idé att om möjligt synkronisera en sortimentsrevidering med ombyggnationen. Är det möjligt att sälja ut dem med en bra rabatt? Det är alltså en idé att kunna synkronisera en sortimentsrevidering med ombyggnationen.