Storesupport hjälper Bra Miljöval med kontroller i livsmedelsbutiker

Den oberoende miljömärkningen Bra Miljöval från Naturskyddsföreningen gör det lättare att hitta de produkter i detaljhandeln som är minst skadliga för miljön. När livsmedelsbutiker som har miljömärkningen ska kontrolleras tar Bra Miljöval hjälp av Storesupport.

–  Vi ställer väldigt höga krav på hur butikskontrollerna utförs och ser Storesupport som ett bra komplement till våra egna kontroller, säger Ulriqa Westman, produktansvarig Bra Miljöval Livsmedelsbutik.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning som hjälper konsumenter att välja produkter genom att utarbeta strikta miljökrav som ska uppfyllas av alla licenstagare. Kriterierna som ställs gällande livsmedelsbutiker rör allt från energianvändning och avfall till sortiment och skyltning. På sortimentsnivå handlar det exempelvis om att öka antalet miljömärkta produkter i butiken och fasa ut vissa skadliga produkter. Miljömärkningen är en tredjepartsmärkning, vilket innebär att den är inte är kopplad till vare sig säljaren eller köparen.

För att säkerställa att butikerna följer de strikta miljökraven görs tre typer av kontroller: dokumentationskontroll, stickprovskontroll och butikskontroll.

Ökat intresse 

Under de senaste åren har intresset för Bra Miljöval ökat och nu finns det fler butiker med märkningen än någonsin tidigare. I dagsläget är det 210 livsmedelsbutiker, från Kalix i norr till Trelleborg i söder, som har märkningen.

– Fler butiker kräver fler butikskontroller, därför valde vi att ta hjälp av Storesupport. Kontrollerna görs på plats och eftersom Storesupport finns i hela landet kan de hjälpa oss där våra butiker finns, säger Ulriqa Westman, produktansvarig Bra Miljöval Livsmedelsbutik.

Från skyltning till diskmedel

Det är första gången någonsin som Bra Miljöval använder en extern part för butikskontroller. Kontrollerna är utformade så att de kan utföras av alla Storesupports konsulter som utbildats i Bra Miljöval, även om butiksvanan såklart är en stor fördel.

– Det är ett stort ansvar. Beroende på hur kunnig man är inom miljöfrågor är det en ny värld som öppnar sig. Vi har haft en bra dialog runt detta och det är värdefullt för Storesupport att få arbeta med Bra Miljöval, säger Ulrika Gustafsson, Projektledare på Storesupport.

Kontrollerna görs i butik, personalutrymmen och lager. Under en butikskontroll säkerhetsställs bland annat att butiken är rätt skyltad med rätt produkter samt att bakutrymmen och personalutrymmen uppfyller de ställda kraven gällande allt från källsortering till vilket diskmedel som används.

Utbildning hos Storesupport 

I Storesupports uppdrag ingår även att hålla i den utbildning som personalen måste ha innan de ger sig ut på butikskontroller.

– Vi är väldigt nöjda med hur Storesupport sköter utbildningen. De följer våra instruktioner på ett tidseffektivt och professionellt sätt, säger Ulriqa Westman, produktansvarig Bra Miljöval Livsmedelsbutik.

Höga krav

Under 2019 hjälpte Storesupport till med tjugo procent av butikskontrollerna. Under 2020 räknar Bra Miljöval med att kunna utöka mängden kontroller och utveckla samarbetet med Storesupport.

– Storesupport har varit proffsiga, effektiva och enkla att arbeta med. Dessutom har de varit lyhörda för förbättringar och förstår hur viktigt det här uppdraget är, säger Ulriqa Westman, produktansvarig Bra Miljöval Livsmedelsbutik.

Om Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med lokala avdelningar, kretsar och medlemmar över hela landet. Naturskyddsföreningen bildades i maj 1909 och har sedan dess varit med och påverkat de flesta stora beslut om miljöfrågor som till exempel miljölagstiftning, att Naturvårdsverket inrättades och att det finns miljömärkning av varor och tjänster. Läs mer på naturskyddsforeningen.se.