Tvätta kundkorgar och kundvagnar – covid-19

Hur har Corona-pandemin påverkat vårt sätt att handla – och hur har grossisterna anpassat sina verksamheter för att möta våra krav och behov? Hygien är en extremt viktig faktor i att minska smittspridning mellan personer och det är – tillsammans med att hålla avstånd – det reella vi kan göra i dagens läge.

God handhygien är extremt viktigt i dagens läge. Vi ska tvätta våra händer så ofta det bara går. Då vi handlar så kommer vi oundvikligen att komma i kontakt med andra.

Person ett håller i en kundkorg eller drar en kundvagn framför sig. Då denne person handlat klart kommer person två att ta samma kundkorg eller kundvagn och därefter så är det person tre, person fyra och person fems tur att göra detsamma. Lösningen är att tvätta kundkorgar och kundvagnar med en högre frekvens.

Storesupport hjälper er att tvätta kundkorgar & kundvagnar

Att tvätta kundkorgar och kundvagnar är något som minskar smittspridningen och här finns ett akut behov av kompetent personal som kan kliva in och göra skillnad i butiker runt om i Sverige. Storesupport kan hjälpa er butik med detta behov, både på kort- och lång sikt.

Läs mer om covid-19 i livsmedelsbutik på svensk dagligvaruhandel.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just er butik!