Storesupport besöker Matsmart:
Från traditionellt lager till avancerad automation

I början av mars flyttade Matsmart in i nya lokaler i Örebro. Ett byte av verksamhetsort men framför allt en total förändring av arbetssätt då det nya lagret ligger i framkant när det gäller robotisering och automatisering. Storesupport fick, mitt i flytten, chansen till en pratstund med två av de ansvariga.

Matsmart har superhjälteambitionen att rädda planeten genom att minska matsvinnet. Både Frida Hagelberg Eng och Conrad Edgren känner stolthet över att jobba på ett företag som tagit på sig en så stor och viktig uppgift.


Conrad Edgren, Chief Logistics Officer på Matsmart, berättar att frågan om utökad kapacitet varit aktuell ända sedan sommaren 2019.
– Först expanderade vi på plats i Katrineholm men redan när vi tog över hela den befintliga byggnaden våren 2020 stod det klart att vi skulle nå kapacitetstaket och att vi behövde planera för en helt ny lokal. En av de största utmaningarna för logistik inom E-handeln är att kunna vara redo för snabb tillväxt utan att överinvestera för tidigt i en tillväxtresa.

”Vi hade 8 till 12 medarbetare som
inte gjorde något annat än att gå längs gångarna
och ta bort kartong och plast”

När vi väl bestämt oss för att bygga nytt var det naturligt att också titta på hur en ökad grad av automation kunde göra oss mer effektiva, fortsätter Conrad Edgren.
– Nyckeln är att verkligen förstå den egna verksamheten, ner på detaljnivå, för att kunna se vilken automationslösning som passar bäst. Även om stort fokus i vårt projekt lagts på plock så är det inte den enda förbättringen vi gjort. Vi hade exempelvis 8 till 12 medarbetare som inte gjorde något annat än att gå längs gångarna och ta bort kartong och plast. Även detta arbetsmoment är nu integrerat i vår automationslösning. Bara det är ju en stor effektivitetsvinst.

Det ännu tomma lagret dagen före flytten. Graden av automation är mycket hög och arbetet med plock och emballagehantering kommer att se helt annorlunda ut.


På frågan om varför det nya lagret placerades just i Örebro svarar Conrad Edgren att det kändes naturligt av flera anledningar.
– När vi tittade strategiskt på var vi har kunder, leverantörer och speditörer såg vi snabbt att Örebro var ett bra ”center of gravity”. Viktigt var också att välja en plats dit vi kunde få så många som möjligt av medarbetarna i Katrineholm att följa med. Det känns otroligt skönt att vi nu kan konstatera att över 70 % valt att följa med i flytten. Dessutom kräver en mer avancerad logistikverksamhet också en översyn av kompetensbasen. Det handlar om allt från ledarskap till nischad specialistkompetens som automationstekniker. Även när det gäller framtida tillgång på rätt kompetens känns Örebro som ett bra val.

”Potentialen är att vi blir tre gånger mer
effektiva i vår plockverksamhet”

Conrad får frågan om hur stor effektivisering det nya lagret innebär. Han ser påtagligt nöjd ut när han svarar.

– Det gäller att ha respekt för att vi nu gör flera saker samtidigt. Vi automatiserar och förändrar vårt arbetssätt samtidigt som vi flyttar till ett helt nytt lager på en ny ort. Vi behöver trimma in den nya anläggningen men vi räknar med att potentialen är att vi blir blir tre gånger mer effektiva i vår plockverksamhet.

Det är lätt att inse att den siffran på kort tid går att översätta till ganska stora belopp i en resultaträkning.

Frida Hagelberg Eng är Business Development Manager och har varit projektledare för flytten. När hon beskriver arbetet poängterar hon utmaningen i att så många olika aktörer måste samspela.
– Alla projekt av den här typen har ett pressat tidsschema. Kommunikation är nyckeln men det gäller också att redan från början ha en tydlig bild av slutresultatet. För oss var fokuset på processerna och funktionaliteten med redan på skiss- och idéstadiet. Vi har bara varit on site i fyra månader och under den tiden har byggnaden färdigställts samtidigt som vi jobbat med att få såväl en stor och avancerad automationslösning som ställage och inredning på plats. I ett sådant läge måste man jobba mycket med kommunikationen så att alla förstår både helheten och sin egen del.

”Att kunna skratta under resans gång är superviktigt!”

Så, vilka lärdomar finns det att ta med sig och vilka råd kan man ge till andra företag som står inför liknande projekt? Här är både Frida och Conrad snabba med svaren utifrån sina egna ansvarsområden.

Fridas råd för projektledning av stora projekt

  • Skapa dig goda förutsättningar från start genom att ta in rätt kompetens tidigt i projektet
  • Jobba proaktivt för att upptäcka problem i tid
  • Kommunicera, kommunicera, kommunicera

Conrads råd till alla som har planer på ökad automation

  • Säkerställ att du förstår din egen verksamhet i grunden
  • Utvärdera potentiella lösningar både brett och på djupet
  • Skapa ett team tidigt som förstår både lagerverksamhet och automation

Båda är också överens om hur viktigt det är att kunna skratta under resans gång. Framför allt när allt inte går exakt enligt planen. Och att ett större projekt förr eller senare stöter på någon form av utmaning kan man vara helt säker på.

På den avslutande frågan om vad som är nästa steg svarar Conrad.
– Vi är väldigt stolta över vår startpunkt när vi nu tar vårt nya lager i bruk men vår resa är inte slut här. Som företag växer vi på flera marknader och ökad effektivisering måste på många sätt vara ett ständigt pågående arbete. Vår ambition är helt klart att fortsätta att ligga i framkant vad gäller robotisering, digitalisering och automatisering.

___

Storesupport och Matsmart har samarbetat kring lagerbemanning en längre tid. Samarbetet fortsätter i Örebro och Storesupport har tillsatt en flexibel personalpool om ca 130 personer som kommer att jobba enligt Storesupports flexibilitetsalgoritm för att säkerställa att Matsmart är rätt bemannade vid varje tidpunkt, oavsett volymförändringar och säsongsvariationer.

Vill du veta mer om hur vi kan effektivisera bemanningen av ditt lager?
Skicka ett mail till Martin, så kontaktar han dig.

Vidare läsning
Om Storesupports utökade samarbete med Dagab i Jönköping och Hässleholm >
Om
hur du lyckas med successionsplaneringen >
eller lyssna på podden ”Logistik överallt” om Effektiv lagerlogistik på Dagab i Jordbro >