Koncernledning och advisory board

Koncernledning
Peter Erikson

VD/koncernchef

Tel: 08-448 07 00

» Mail

Magnus de Woul

VD

Tel: 08-448 07 00

» Mail

Christopher DiFusco

Ekonomichef

Tel: 08-448 07 00

» Mail

Morgan Holmström

Kommersiell chef

Tel: 070-311 74 49

» Mail

Linda Sundblad

HR-chef

Tel: 073-331 58 68

» Mail

Joachim Holmner

Chef kund- och konsultsupport

Tel: 070-656 38 33

» Mail

Cecilia Nyhlén Lihammar

Administrativ chef

Tel: 08-448 07 00

» Mail

Josefin Holmqvist

Marknadsansvarig
Föräldraledig

Tel: 076-049 82 62

» Mail

Ann-Sofie Sjö

Tillförordnad marknadsansvarig

Tel: 073-344 56 04

» Mail

Advisory Board
Jonas Jöhnemark

Ordförande Advisory Board

Cecilia Nyhlén Lihammar

Administrativ chef

Tel: 08-448 07 00

» Mail

Christer Lihammar

Ägare

Per Wittberg

Torbjörn Kennerfalk

Senior Advisor Retail

Anna Svanberg

Senior Advisor Retail

Maria Ahleståhl

Senior Advisor Solutions

Christofer Kohn

Senior Advisor
Logistics

Lisa Schuman

Senior Advisor

« Tillbaka