Koncernledning och advisory board

Koncernledning
Peter Erikson

VD/koncernchef

Tel: 08-448 07 00

» Mail

Magnus de Woul

VD Logistics

Tel: 08-448 07 00

» Mail

Lisa Schuman

Vice VD/HR-chef

Tel: 073-331 58 68

» Mail

Christopher DiFusco

Ekonomichef

Tel: 08-448 07 00

» Mail

Morgan Holmström

Affärsområdeschef Retail och Solutions

Tel: 070-311 74 49

» Mail

Joachim Holmner

Affärsområdeschef Brands

Tel: 070-656 38 33

» Mail

Cecilia Nyhlén Lihammar

Administrativ chef

Tel: 08-448 07 00

» Mail

Josefin Holmqvist

Marknadsansvarig

Tel: 076-049 82 62

» Mail

Advisory Board
Jonas Jöhnemark

Ordförande Advisory Board

Cecilia Nyhlén Lihammar

Administrativ chef

Tel: 08-448 07 00

» Mail

Christer Lihammar

Ägare

Per Wittberg

Torbjörn Kennerfalk

Senior Advisor Retail

Anna Svanberg

Senior Advisor Retail

Maria Ahleståhl

Senior Advisor Solutions

Christofer Kohn

Senior Advisor
Logistics

Marknad & press
Josefin Holmqvist

Marknadsansvarig

Tel: 076-049 82 62

» Mail

Erica Hungler

Marknadsassistent

» Mail

« Tillbaka

Några av våra uppdragsgivare