GFL - genomsnittligt förtjänstläge

GFL, eller genomsnittligt förtjänstläge, är en viktigt del av att hyra in personal. GFL-nivån på dina anställda ligger till grund för vilken lön personalen som hyrs in ska få, och är inskrivet i kollektivavtalet mellan  Kompetensföretagen och LO-förbunden, som till exempel Handelsanställdas förbund och Transportföretagen.

Vilka ansvarar för att lönerna sätts korrekt enligt GFL?

Både bemanningsföretaget (ex. Storesupport) och det inhyrande företaget (kund till Storesupport) ansvarar för att lönerna sätts korrekt. Kundföretaget ansvarar för att meddela bemanningsföretaget aktuell GFL. Beroende på verksamhet kan detta ske en eller flera gånger per år, men vanligen runt lönerevision.

Varför GFL?

Syftet med GFL är att den inhyrda personalen och den fasta personalen ska arbeta på samma villkor. När vi kan säkra synkroniserade löner för samma arbete så motverkas också en obalans mellan anställningsformerna.

Så enkelt räknar du ut din GFL

1. Identifiera de på arbetsplatsen som har liknande roll eller arbetsuppgifter som de personer som inhyres. Ålder, kompetens, erfarenhet eller anställningstid har ingen betydelse om arbetsuppgifterna är samma.

2. Räkna ihop medellönen i respektive jämförbara grupp.

Det som ska ingå i beräkningen är:

  • Lön
  • Bonus (för tid kortare än 12 månader)
  • Prestationslön/ackord
  • Arbetstidsförkortning
  • Skiftformstillägg
  • Lönetillägg

Detta ingår inte i beräkningen:

  • Ob-ersättning
  • Övertidsersättning
  • Bonus (för tid längre än 12 månader)
  • Vinstandelssystem

3. Skicka till bemanningsföretaget så att de kan använda er GFL för att göra en korrekt lönesättning.

Alternativregeln – GFL fastställs genom överenskommelse

GFL kan även fastställas genom överenskommelse, den så kallade alternativregeln, vilket innebär att ditt företag och din lokala fackorganisation träffas överenskommelse om förtjänstläge för jämförbar grupp. Lär mer om alternativregeln här.

Vad händer om GFL inte efterföljs?

Om löneläget av någon anledning inte uppdateras korrekt i förhållande till GFL så riskerar arbetsgivaren att krävas att betala retroaktiva löner i efterhand, samt eventuella skadestånd.

Frågor eller i behov av guidning?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Rikard Mannerstedt
rikard.mannerstedt@storesupport.se
076-127 20 63