Bygga lagerlokal

Fler och fler företag ser en vinning i att ha ett eget lager snarare än att använda tredjepartslogistik eller dropshipping. Ett eget lager har många fördelar – och vissa nackdelar. En stor fördel är att man får en tydlig kontroll över sina kostnader och att man ger sig själv en möjlighet att växa i sin egen takt. En annan fördel handlar om att man utstrålar en större seriositet mot både kund, affärspartners och investerare.

Genom att bygga en lagerlokal gör man sig även oberoende som företagare: man tar ansvar över hela logistikkedjan och kan därigenom också kontrollera tempot, göra snabba ändringar och driva på företaget i den riktning som man själv vill.

Att bygga en lagerlokal kan definitivt vara en bra idé, men då bör man också ta professionell hjälp vid både planering och vid själva resandet av lagret i fråga. Att bygga lagerhall kan definitivt inte ske som en stundens ingivelse och på måfå: företag tjänar på en extern partner för planeringen och där är vi den bästa lösningen.

Vi hjälper er att bygga lagerlokal

Vi har i många år hjälpt företag att bygga lagerlokal, bygga upp ett nytt lager eller mer att bygga ut lager och vi tar oss an alla utmaningar med samma entusiasm och med lika stort fokus. Det viktigaste är att inse att alla företag har olika behov, krav och önskemål. Lagret som ska byggas ska anpassas fullt ut mot den egna verksamheten som den ser ut idag – men även med en tanke på framtiden.

Det senare är viktigt och här lyssnar vi alltid en på kundens visioner och ser över olika nyckeltal varpå vi sedan kan börja planera. Det är även viktigt att se över effektiviteten på golvet.

Om det finns något som man verkligen kan göra i samband med att man ska bygga en lagerhall så är det att säkerställa en kvalitativ arbetsmiljö för de anställda där inga flaskhalsar uppkommer. Det handlar ofta om små korrigeringar som kan skapa en enorm skillnad vid varje arbetsdag – och sett över hela året leda till en gigantisk skillnad i omsättning och lönsamhet.

Man ska även vara medveten om riskerna med att bygga en lagerhall. Det kanske går bra just nu, men vad händer om omsättningen sjunker? Att stå med höga fasta kostnader kan knäcka vilket företag som helst. Vi är gärna med och diskuterar kring detta och går igenom de risker som finns.

I vissa fall kan det löna sig att bygga lite större. Enbart av den enkla anledningen att man genom detta kan få in extrapengar genom att hyra ut överflödigt lagerutrymme till andra företag. En annan populär lösning – som en liten fotnot – är att hyra ut delar av lagerhallen även för andra ändamål. Vem hade, som exempel på detta, kunnat förutspå att sporten Padel skulle ta över så många lager i Sverige? Hur ser era alternativ ut gällande eventuella uthyrning i framtiden? Låt oss sätta oss ned och gå igenom för- och nackdelar med att bygga – och äga – ett lager.

Vår vision är att bidra till en bättre köpupplevelse i detaljhandelns alla led

Våra tjänster

Oavsett om du vill hyra personal, outsourca tjänster eller rekrytera nya medarbetare har vi erfarenheten, kompetensen och lösningarna för att bemöta din efterfrågan.

Läs mer

Läs mer om Storesupport

Läs mer

Prata med en säljare!

    Kontakta mig direkt

    Jag heter och jobbar på
    Jag är intresserad av

    Ni kan nå mig på eller

    Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.