Kund- och butiksvärd – covid-19

Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med sina medlemsföretag tolkat Folkhälsomyndighetens nya råd och har nu plockat fram branschgemensamma riktlinjer till butikerna. Den kanske tydligaste uppmaningen är att varje butik ska ha en ansvarig person som ser till att det inte blir för trångt i någon del av butiken.

Storesupport erbjuder nu kundvärd och butiksvärd som tjänst för att underlätta för dig som driver butik att följa riktlinjerna och samtidigt optimera kundflöden.

Kundvärdar- och butiksvärdars huvudsakliga uppgifter:

  • Hälsa kunder välkomna och informera om riktlinjerna på ett tryggt och trevligt sätt.
  • Glesa ut kassaköerna och trängsel vid delidiskarna med hjälp av markeringar i golvet.
  • Se över kassazonernas och självscanningens kundflöden och påminna om att hålla avstånd.
  • Uppmuntra kunder att handla på andra tider än i rusning.
  • Sätta upp informationsmaterial om att hålla avstånd.

Läs mer om covid-19 i livsmedelsbutik på svensk dagligvaruhandel.