Recruit

Recruit

Oavsett bakgrund rekryterar vi de bästa medarbetarna för retailbranschen utifrån kompetens, engagemang och lämplighet.

Stor digital räckvidd i kombination med modern och aktiv skanning av arbetsmarknaden ger oss avgörande kapacitet vid rekrytering och sourcing. Detta är viktiga komponenter som ger oss rätt förutsättningar att hitta rätt medarbetare och konsulter för rätt uppdrag.


Rekrytering

Rekrytering är tjänsten för dig som har ett behov av att rekrytera medarbetare, specialister och chefer inom retail. Uppdraget börjar alltid med att vi tillsammans identifierar vilka personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. Kravspecifikationen löper sedan som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen tills vi har valt ut den bästa kandidaten som också skrivit på för er. Vi är givetvis alltid måna om att skapa ett personligt och trivsamt bemötande som gör att kandidaterna känner sig bekväma och som stärker ert employer branding – oavsett om kandidaten får jobbet eller ej.


Rekrytering Plus

Rekrytering Plus är tjänsten för dig som har ett behov av att rekrytera medarbetare, specialister och chefer inom retail. I Rekrytering Plus fördjupar vi urvalsarbetet och genomför, utöver sedvanligt personlighetstest, även en IQ/EQ-bedömning alternativt en simuleringsövning för att säkerställa en lyckad rekrytering. Vi är givetvis alltid måna om att skapa ett personligt och trivsamt bemötande, som gör att kandidaterna känner sig bekväma och som stärker ert employer branding – oavsett om kandidaten får jobbet eller ej.


Hyrköp

Hyrköp är tjänsten för dig som har behov av att rekrytera medarbetare, men som vill pröva om den tilltänkte medarbetaren passar för uppgifterna innan ni tillsätter tjänsten. Hyrköp ger dig en flexibilitet när du har ambitionen att anställa, men först vill utvärdera om jobbet, uppgifterna och medarbetare passar ihop. Tjänsten innebär att du hyr in en konsult i 3 månader på heltid, som sedan kostnadsfritt går över till er organisation om gemensamt tycke uppstår. Under dessa månader kan ni fritt välja att avbryta uppdraget eller byta konsult om denne inte lever upp till era förväntningar.


Outsourcing

Outsourcing är tjänsten för er som vill att vi på Storesupport ska ta ett helhetsansvar för att tillgodose ert rekryteringsbehov – oavsett anställningsform eller upplägg.

Outsourcing är ett tryggt och säkert val där vi, i nära samarbete med er, fungerar som en förlängning av er personalavdelning. Med en outsourcad rekryteringsavdelning kan ni istället fokusera på er kärnverksamhet och släppa det tidskrävande rekryteringsarbetet till oss. Vi är specialister på rekrytering och på att hitta rätt mix av anställningsformer för att optimera er verksamhet ur ett effektivitets- och kostnadsperspektiv


Kompetensinventering

Kompetensinventering vänder sig till er som är i behov av att kartlägga er befintliga personal och få en överblick på vad som behöver förbättras och utvecklas. Precis som inom våra rekryteringstjänster utgår vi från ert behov och analyserar och utvärderar era befintliga medarbetare utifrån fastställda befattningsbeskrivningar. Vi genomför intervjuer och tester för att kartlägga personalens kunskaper, personligheter och talanger. På detta sätt upptäcker vi var ni har era styrkor liksom inom vilka områden ert företag behöver kompetensutvecklas.


Second Opinion

Second Opinon vänder sig till er som vill ha ett externt stöd i er rekryterings- och urvalsprocess och vill dra nytta av Storesupports erfarenhet inom området. Med hjälp av våra rekryterare säkerställer vi att er blivande medarbetare verkligen har de kvalifikationer och personliga förmågor som ni efterfrågar. Det kan också gälla vid interna rekryteringar som till exempel vid förflyttningar eller chefstillsättningar, då ni vill ha en oberoende bedömning som stöd vid beslutet.

Second Opinion är en god investering som ger er mer djup, bredd och vinklar i bedömningen. Ni får helt enkelt ett bättre och bredare beslutsunderlag som ökar chanserna för en lyckad rekrytering, samtidigt som ni minimerar riskerna för felrekrytering.


Artiklar

#Nyheter

Grattis Hans Wadman Kaaling – Årets Retailkonsult 2018!

Storesupport har den stora äran att tilldela utmärkelsen Årets Retailkonsult 2018 till Hans Wadman Kaaling.   Stort grattis Hans, hur känns det?  –.. Läs vidare »

#Nyheter

Konkurrens i handeln ökar efterfrågan på Storesupports tjänster

E-handeln har gjort konkurrensen i dagligvaruhandeln stenhård och begrepp som butiksdöden syns allt oftare. Det leder samtidigt till att efterfrågan på Storesupports.. Läs vidare »

#Trendrapporter

Ensam är inte stark – partnerskap ger riktning och kraft

Detaljhandeln står under stenhård press från konsumenterna och digitaliseringen har förflyttat kundens måttstock till en ny nivå. Få aktörer klarar av att.. Läs vidare »
Vår policy för e-postadresser »

Storesupports marknad

Boka personal nu Klicka här

Några av våra uppdragsgivare