Om Storesupport/Nyheter

2016-05-26 Nyheter

Grattis till Mathias Johansson

2016-05-26 Nyheter, Nyheter

Mathias Johnsson news 260526

Storesupport är stolta sponsorer till två duktiga golfspelare varav en, Mathias Johansson, nu kvalat in till Nordea Masters som äger rum 2-5 juni på Bro Hof strax utanför Stockholm. Med helt rätt inställning tror Mathias själv på seger i år.

– Om jag klarar av att hålla nerverna i styr tror jag att det kommer att gå bra för mig. Det är första starten på Bro Hof. Jag tänker gå ut och njuta av tävlingen och bara ha sjukt kul, säger han till tidningen Mitt i.

Läs hela artikeln här: https://goo.gl/zGnplo

Stort grattis Mathias och lycka till!

2016-05-19 Detaljhandelstrender, Måsteläsning, Trendspaning

Är handeln lönsam?

2016-05-19 Detaljhandelstrender, Måsteläsning, Trendspaning, Detaljhandelstrender, Måsteläsning, Trendspaning

ar_handeln_lonsam_1300x650

Handeln behöver sin lönsamhet. Precis som aktörer i andra branscher behöver även detaljhandlarna långsiktigt gå med vinst för att säkra sin överlevnad. För att möta upp de krav och dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen för med sig krävs i många fall stora investeringar. Den snabba teknikutvecklingen har gjort att konsumenternas beteenden har ändrat karaktär. Från att ha varit en bransch som till största delen har byggt på att konsumenterna tagit sig till butiken är handeln i dag en bransch som behöver ägna sig åt försäljning och informationsspridning i en mängd olika kanaler, både fysiskt och på nätet. Den här transformationen har bara börjat och investeringar i framtida teknik och nya affärsmodeller kräver kapital.

Är då handeln lönsam? Svensk Handel har tillsammans med HUI Research nyligen gått igenom hur det står till med ekonomin hos de svenska detaljhandlarna. Genomgången visar att lönsamheten blir allt mer pressad. De svenska detaljhandelsföretagens genomsnittliga rörelsemarginal nådde en topp under 2007 då den landande på 3,1 procent. Sedan kom finanskrisen och med den föll marginalerna markant. Det senaste år för vilken data finns tillgänglig är 2013 och då var den genomsnittliga rörelsemarginalen nere på 2,2 procent.

Orsakerna till den allt svagare lönsamheten är att kostnaderna för inköp, löner och hyror har stigit. Samtidigt har konkurrensen tilltagit, exempelvis från fler utländska aktörer, vilket medfört att priserna i konsumentledet inte har kunnat höjas tillräckligt för att kompensera för högre kostnader och bibehålla vinst. Konsumenten är vinnare, men handeln har en prövning framför sig.

När det gäller förmågan att hålla priserna uppe syns tydliga skillnader mellan dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Dagligvaruhandeln har kunnat höja priserna eftersom konsumenterna generellt är mindre priskänsliga i det segmentet och konkurrensen mildare eftersom marknaden i mycket hög grad är lokal. Detta har resulterat i att dagligvaruhandeln lyckats bibehålla sin lönsamhet över tid. I sällanköpsvaruhandeln har priserna hållits nere av att digitaliseringen gjort det lättare att jämföra priser och att beställa ett liknande sortiment från en uppsjö av aktörer både i Sverige och utomlands. Detta har, tillsammans med exempelvis ofördelaktiga valutaförändringar, gjort att sällanköpsvaruhandlarna har blivit tvungna att acceptera krympande marginaler för att hålla uppe försäljningen.

Diagram 1. Omsättning och rörelsemarginal inom sällanköpsvaruhandeln 1997-2013 (Källa: SCB)

Försäljning och rörelsemarginal Sällanköpsvaruhandeln

Diagram 2. Omsättning och rörelsemarginal inom dagligvaruhandeln 1997-2013 (Källa: SCB)

Försäljning och rörelsemarginal Dagligvaruhandeln

 Den pressade lönsamheten kommer på längre sikt troligen att leda till en väsentlig omdaning av det svenska detaljhandelslandskapet. Många mindre aktörer kommer att få svårare att överleva eftersom de har problem med att skapa lönsamhet. De senaste åren har Sverige upplevt en stark konsumtionsökning, vilket gjort att många detaljister överlevt. När konjunkturen vänder kan dock mycket hända.

Det är troligt att sällanköpsvaruhandeln kommer att utvecklas på samma sätt som dagligvaruhandeln, det vill säga mot färre men större företag. För konsumenterna skulle det innebära en handel med mindre mångfald och mer likriktning. Det är viktigt för svenskt näringsliv och den svenska start-up-scenen att nya handelsföretag kan växa sig stora likt H&M och IKEA. Och att skickliga entreprenörer fortsätter att satsa tid, kraft och kapital inom detaljhandeln. Frågan är vad svenska handlare, affärsmän och kreativa utvecklare har i sin rockärm för att vända den nuvarande utvecklingen. Vi ser fram mot en spännande men utmanande framtid.

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Storesupport och HUI Research. Tveka inte att kontakta oss på Storesupport om du vill ha mer information kring våra trendrapporter eller övriga frågor.

PDF 100x100

2016-05-06 Detaljhandelstrender, Måsteläsning, Trendspaning

Tar e-handeln över?

2016-05-06 Detaljhandelstrender, Måsteläsning, Trendspaning, Detaljhandelstrender, Måsteläsning, Trendspaning

Tar ehandeln over 1300x650

Löpsedlar utanför tidningskioskerna, intervjuer med näringslivets tungviktare om att man gasar på sin e-handel och färgrika rapporter om e-handelns starka tillväxt. Mediabuzzen kring e-handeln är stor. Det är lätt att få bilden att e-handeln kommer att lägga beslag på all tillväxt i framtiden och att köpcentrum och butiker kommer att få föra en tynande tillvaro. Vi behöver därför fråga oss: Kommer e-handeln att ta över?

Först lite siffror. E-handeln växer sig större och starkare för varje år som går. Sen 2010 har den årliga tillväxttakten varit i genomsnitt 15 procent. Enligt E-barometern, som HUI Research gör tillsammans med PostNord och Svensk Digital Handel, växte detaljhandelns nätförsäljning förra året med 19 procent och omsatte 50,1 miljarder kronor. Tillväxten för den totala detaljhandeln under samma år blev 5,9 procent och omsättningen landade på 726,9 miljarder kronor.

E-handeln har alltså den största tillväxten sett i procent, men går vi ett steg längre och tittar på tillväxten i rena kronor och ören blir bilden omvänd. I diagrammen nedan kan vi dels se hur många miljarder kronor som den fysiska handeln respektive e-handeln växt med sedan början av 2000-talet, dels se hur omsättningen fördelat sig mellan den fysiska handeln och e-handeln. I det första diagrammet syns det tydligt hur mycket mer som den fysiska handeln genererat i tillväxt. Medeltillväxten per år under perioden 2004 till 2015 har varit 17,8 miljarder för den fysiska handeln, medan e-handeln snittat 3,8 miljarder. I det andra diagrammet syns proportionerna i omsättning mellan den fysiska handeln och e-handeln. E-handelns del av totalen blir större för varje år som går och nådde 2015 en andel på 6,9 procent. Det betyder ju dock i sin tur att 93 procent fortfarande finns hos den fysiska handeln.

Diagram 1. Årlig tillväxt i miljarder kronor.                                      
Tillväxt

Diagram 2. Omsättning per år i miljarder kronor.
Omsättning[1]                                                               

Tillväxten i procent finns alltså på nätet men majoriteten av tillväxten i kronor finns i den fysiska handeln. Helt plötsligt kan det då tyckas som att inte finnas på nätet kan vara ett alternativ. Men då glömmer man det viktigaste – hur konsumenternas köpbeteende ser ut i dag.

Konsumenternas köpresa har de senaste åren modifierats betydligt. I grunden ser den likadan ut: Konsumenten identifierar ett behov, söker upp den produkt den vill ha, söker vidare information, lägger produkten i sin kundkorg, betalar och går ut. Skillnaden i dag är att den resan äger rum i många fler kanaler. En köpresa kan starta på nätet och avslutas i en fysisk butik likväl som vice versa. Enligt e-barometerns årsrapport 2015 har 31 procent av konsumenterna ägnat sig åt webbrooming, d.v.s. att söka information om en produkt på internet för att sedan köpa den i en fysisk butik. Att vara närvarande på nätet är alltså inte bara en direkt försäljningskanal utan i hög grad också en marknadsföringskanal som genererar köp i fysisk butik. Som detaljhandlare måste man verka där kunderna finns, en uråldrig sanning som i högsta grad fortfarande gäller.

Framtidsvisionen är att synsättet e-handel kontra fysisk butik kommer att bli förlegat. De olika sätten att handla kommer att bli allt mer integrerade och komplettera varandra. Inget kommer att kunna existera utan det andra. Tillsammans skapar de en enda helhet och till slut kommer bokstaven e i e-handel att försvinna. Slutsatsen blir att det allra viktigaste för handeln är att ha en strategi för att kunna möta konsumenten på ett attraktivt sätt i alla olika kanaler som de rör sig mellan.

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Storesupport och HUI Research. 

PDF 100x100

2016-04-28 Retail Award

När chefen slutar bossa

2016-04-28 Retail Award, Retail Award

Storesupport_Chefen_LinkedIn_800x534

Hur många gånger har du klivit ut från ett möte och insett att ni inte kom fram till något, eller värre, att ni tog ett beslut som var rent skadligt?

I psykologin kallas det för en Abilene-paradox. Historien går som följer: fyra Texasbor sitter på en veranda utan något att göra. Då föreslår en av dem en resa till Abilene. Ingen invänder, så de sätter sig i bilen och åker den fyra timmar långa resan dit. Väl framme inser de att det fanns lika lite att göra där som hemma på verandan. De fyra börjar fråga varandra varför de egentligen åkte dit och det visar sig att ingen egentligen hade lust. De bara antog att resten av gruppen ville det.

Man kan lätt tro att det är en historia om grupptänk, men den visar snarare på en önskan om att inte ”gunga båten” och förändra den satta kursen. Det får människor att komma överens om ett agerande som är i strid med de preferenser de flesta av individerna har i gruppen. Ofta för att varje medlem av misstag tror sina egna preferenser går emot de andras, och därför inte vågar ha invändningar.

Den här rädslan är ett genomgående problem på alla arbetsplatser runt om i världen. Ändå accepterar nästan alla hur saker och ting görs. Någon gång bestämdes ju att man ska göra så här. Och om det är fördummande eller själsdödande, ja, då är det bara så för att det inte finns något alternativ. Eller?

System gör arbetsplatser statiska och saktfärdiga

När vi dyker ner i psykologins värld så hittar vi högar av forskning som visar hur våra arbetsplatser är fyllda av feltänk och kognitiv bias. Både ett företags struktur och de saker vi gör på kontoren är baserat nästan enbart på traditioner. Övertygelsen om traditionens goda kraft är så stark att några psykologer jämför det med folktro! Och så länge vi saknar ett system för att känna igen dessa problem kan vi heller inte motverka dem. Det gör arbetsplatsen statisk och saktfärdig. En plats dit människor går för att byta sin tid mot pengar istället för att leta personlig utveckling eller vara en del av något större.

Tur då att det finns företag som vågar tänka nytt. En av de som gjort störst omställningar är Google, vars Senior Vice President av People Operations, Laszlo Bock, också gett ut en bok i ämnet kallad ”Work rules”.

Så hur gör de saker på Google? Lazlo berättar att det är svårt för människor att inse när de gör något fel om det instinktivt känns som det rätta. Som exempel gillade rekryterare att ställa svåra frågor under intervjuer. Men när man jämförde förmågan att svara på hur många golfbollar som ryms i en Minicooper, och den intervjuades faktiska beteende på jobbet så fanns ingen korrelation (för att ta reda på mer rekommenderar vi att ni läser studien ”Differentiating insight from non-insight problems” av K. J. Gilhooly och P. Murphy från 2005). Men visst fick frågorna rekryterarna att känna sig smarta… I Googles undersökningar visar det sig mycket mer effektivt att transkribera en inspelning av intervjun och ge den till en rekryterare som inte ens varit med under mötet.

Ett annat exempel är möten och konversationer med chefer, där vi visar vår naturliga dragning till hierarkier. På Google upplevde man att även när ingen uttalad hierarki finns så får personen med högst befattning en särskild plats lämnad åt sig runt mötesbordet. Oftast på kortsidan. En chef på Google försökte bryta mönstret genom att sätta sig på långsidan istället. Tre veckor senare var det den platsen som lämnades öppen åt honom.

För att bryta hierarkierna har Google bestämt sig för att ge chefer så lite makt som möjligt. Den största förändringen är att chefer inte kan välja vem de ska anställa. De kan heller inte ensidigt besluta att sparka någon, eller vem som ska befordras. De kan inte ens avgöra vilken lön någon kommer få utan granskning eller ett efterföljande test för att se om det är rättvist. Då finns till slut bara en sak kvar: Chefens jobb är att tjäna teamet.

Lazlo säger att när man tar all makt från chefen så försvinner tankar på att arbeta för chefens skull hos de anställda. Och hos cheferna väcks tankar som: Hur kan jag hjälpa dessa människor? Hur kan jag vinna deras lojalitet? Hur kan jag göra dem bättre och få dem att fungera bättre tillsammans? Tankar som låter teamet åstadkomma storslagna saker.

Ännu mer förändring har fotobyrån Apelöga genomfört. De har infört en platt organisation och därmed helt slutat ha chefer.

”Alla beslut tas av medarbetarna” förklarar Adam Haglund, byråns ägare, i ett blogginlägg.

Han blev intresserad av idéen efter att ha varit pappaledig på deltid. ”Till dess hade jag i stort sett bestämt allt på byrån, men blev nu tvungen att delegera ansvar. Till min förvåning funkade allt bättre när jag inte lade mig i allting!” Efter ledigheten började han medvetet ge de anställda allt mer medbestämmande. Och för varje gång de fick mer självbestämmande, desto bättre gick det.

Men det finns en hake. Som anställd måste du rådgöra med de som har insikt i frågan och de som kommer påverkas av dina beslut, med en metod som kallas ”advice process”. Enkelt förklarat innebär den att ju större beslut, desto fler måste du rådgöra med. Små beslut kan därför fattas av medarbetarna själva, och när de som är kunniga inom ett område behöver ta ett beslut som påverkar just dem, så måste de inte spilla tid på att kalibrera in beslutet hos en överordnad.

Till syvende och sist är alla företag och organisationer är olika. Det som fungerar på en plats måste inte nödvändigtvis fungera på någon annan. Men genom att överväga nya metoder för ledarskap och uppmuntra till experimenterande, kunskapsbyggande och motivation så får de anställda möjligheten att svänga utanför den valda kursen. Något som kan vara hela skillnaden mellan att göra en lyckad affär, eller åka till Abilene.

2016-04-21 Detaljhandelstrender, Måsteläsning, Trendspaning

Framtidens handelsplats

2016-04-21 Detaljhandelstrender, Måsteläsning, Trendspaning, Detaljhandelstrender, Måsteläsning, Trendspaning

Framtidens_handel 1300x650

E-handeln växer snabbt och tar allt större marknadsandelar av den fysiska detaljhandeln. Köpcentrum och handelsområden har dock haft en obruten positiv tillväxt sedan mätningarna av dessa började 1988. Idag står köpcentrum och handelsområden för 37 procent av detaljhandelns totala omsättning. Vilka faktorer påverkar konsumentens köpbeteende för handelsplatsen?

Det som tappat marknadsandelar är främst enskilda butiker och stadskärnor. Skälen till denna utveckling är flera. De grundläggande faktorerna för konsumentbeteende är pris och utbud. Med detta menas då att konsumenter vill handla på platser och i butiker med ett tillräckligt stort utbud och till bästa möjliga pris. Inom e-handeln är dessa möjligheter mycket goda, men det finns även fysiska handelsplatser som tillgodoser dessa behov i stor utsträckning. Stora volymhandelsområden i kombination med köpcentrum har till exempel visat sig vara framgångsrika sedan millennieskiftet.

Utöver ovanstående finns det tre sekundära faktorer som styr konsumenters beteende och som blir allt viktigare. Dessa är tid, tillgänglighet och bekvämlighet. Med tid menas att konsumenter vill handla tidseffektivt, rationellt och göra flera ärenden på en och samma plats. Tillgänglighet avser hur enkelt det är att ta sig till handelsplatsen samt öppettider. E-handeln är i princip alltid tillgänglig, men leveranser sker däremot inte på helgen vilket gör att e-handeln i princip är ”stängd” två dagar i veckan. Slutligen vill konsumenter handla på ett bekvämt sätt vilket till exempel kan innebära att inomhusklimatet i köpcentrum, restauranger och service lockar. Med faktorerna pris, utbud, tid, tillgänglighet och bekvämlighet i åtanke blir det viktigt för framtidens handelsplatser att försöka erbjuda detta i största möjliga mån. För fysiska handelsplatser kan det till exempel innebära att blanda handel, restauranger, service, restauranger, vård och andra verksamheter i goda kommunikativa lägen.

 

Vad betyder e-handelns framtida tillväxt för den fysiska handeln?

Slutligen kan man då fråga sig vad e-handelns framtida tillväxt innebär för den fysiska handeln. Många av de segment som idag är starka inom e-handeln, till exempel beklädnadshandeln, återfinns ofta i köpcentrum eller stadskärnor. Segment som har en betydligt svagare position på nätet som livsmedel, möbler och järn- och bygghandel växer nu mycket kraftigt. Det som ofta kännetecknar dessa varor är att de är skrymmande, tunga och att det ofta rör sig om stora inköp. Inom den fysiska handeln motsvarar dessa karaktärsdrag externa handelsområden med aktörer som Bauhaus, ICA Maxi och IKEA. Om dessa segment fortsätter växa i snabb takt inom e-handeln kommer det inte dröja många år innan effekterna på externa handelsplatser kan urskiljas. E-handelns marknadsandelar av livsmedelsförsäljningen blir avgörande i denna utveckling då nära hälften av detaljhandelns omsättning utgörs av dagligvaror. Det är då mest sannolikt att e-handeln i första hand tillgodoser samma behov som stormarknader, nämligen veckohandlingar med högre snittköp och volymer. Kompletteringshandel kommer sannolikt fortsatt att ske i fysiska butiker i långt större utsträckning än på nätet. Detta innebär alltså att aktörer lokaliserade i och med koppling till externa handelsområden behöver påbörja en anpassning till en högre andel försäljning via nätet.

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Storesupport och HUI Research. 

PDF 100x100

2016-04-21 Nyheter

Välkommen Lisa Schuman

2016-04-21 Nyheter, Nyheter

Version 2

Lisa Schuman har rekryterats till tjänsten som Regionchef Stockholm för Storesupport Sverige AB. Lisa kommer närmast från ICA Sverige AB och har lång chefserfarenhet huvudsakligen inom detaljhandeln.

Lisa har tidigare bl.a. arbetat som vice VD för Avesina AB och Sverigechef för Thorn/L’easy. Hon har även arbetat som konsult åt ett flertal större detaljhandelsföretag i Sverige.

Vi på Storesupport är mycket glada till denna rekrytering och välkomnar Lisa till vår organisation.

2016-04-19 Nyheter, Nyheter

Välkommen till gänget Staffan

2016-04-19 Nyheter, Nyheter, Nyheter, Nyheter

Staffan_Ring_700x40014.jpg

Staffan Ring har rekryterats till tjänsten som KAM för vårt affärsområdet Sällanköpshandeln.

Staffan kommer senast från NOA Potions där han jobbade som KAM med ansvar för B2B samt stora distributörer inom DVH. Staffan har lång säljerfarenhet och kunskap inom detaljhandeln alla områden.
Vi är mycket glada till denna rekrytering och välkomnar Staffan till vår organisation.

2016-03-17 Nyheter, Retail Award

De nominerade är...

2016-03-17 Nyheter, Retail Award, Nyheter, Retail Award

Henrik Hoffman, Naturkompaniet

Henrik Hoffman, Naturkompaniet

Med stor vikt på tydlighet och kommunikation har han skapat det framgångsrika koncept som Naturkompaniet är idag. Hans förmåga att få människor att samarbeta bidrar till framgångarna. Beslutsamhet i kombination med en helhetssyn ger medarbetarna en effektiv ledare.

Hur känns det?
– Det känns såklart väldigt kul att bli nominerad och att mitt arbete och ledarskap uppmärksammas. Jag är också såklart nyfiken på vilka som har nominerat mig och varför juryn har valt just mig som en av finalisterna.

Varför tror du att du blev nominerad?
– Svårt att svara på men jag har jobbat länge på samma företag och väldigt länge med många av mina kollegor, mina kollegor känner mig väl både som chef och ledare. Företaget och organisationen har en positiv utveckling och jag hoppas att mitt ledarskap har varit en del av den utvecklingen som vi haft under mina år som Vd.

Vad är bra ledarskap för dig?
– Jag tycker att delaktighet är väldigt viktigt samtidigt som man som ledare måste ha lätt för att fatta beslut. För mig är det viktigt att alla är med på tåget och förstår varför, hur och när man som företag och organisation gör saker och ting. En bra ledare bygger ett lag där alla vet sina roller och inom laget har man kul och trivs ihop. En ledare ska vara rak, ärlig, nyfiken och lyhörd.

 

Johan Rosendahl, Vd och ägare XL-BYGGPARTNER AB och styrelseordförande Byggmaterialhandlarna

Med ett genuint branschkunnade i kombination med stor förmåga att kommunicera och marknadsföra sina visioner internt har framgångarna kommit. Johan är karismatisk med en smittande entusiasm vilket hjälper honom att nå framgångar både i sitt eget växande förtag samt i sina branschuppdrag för byggmaterialhandeln

Hur känns det?
– Det känns väldigt roligt och hedrande att bli nominerad.

Varför tror du att du blev nominerad?
– Det vet jag inte, men förmodligen bör det ha att göra med mitt bolags kraftiga tillväxtresa samt med mitt engagemang för hela byggmaterialbranschen. Jag brinner för branschfrågor och är en aktiv styrelseordförande för vårt branschförbund, Byggmaterialhandlarna AB.

Vad är bra ledarskap för dig?
– Att man visar ett starkt personligt ledarskap, att man är ett gott föredöme och leder andra genom motivation, delaktighet och fördelat ansvar.

 

Martin Kauffner, Lidl

Martin Kauffner, Lidl

Med ett ledarskap där förändringar står på agendan, bidrar han till att både företag och människor utvecklas och växer. Professionellt affärskunnande i kombination med en utstrålning av tillit, lugn och kontroll har fått företaget att växa sig starkt.

Hur känns det?
– Det här känns jätteroligt! För mig är det ett bevis att vi på Lidl har bra ledarskap och att vi är en arbetsgivare med bra värderingar.

Varför tror du att du blev nominerad?
– Den frågan kan nog mina medarbetare svara på bättre. Jag är väldigt glad och överraskad över att ha fått den här nomineringen och det kommer jag bära med mig länge!

– De senaste åren har jag tillsammans med mina medarbetare och hela organisationen inom Lidl arbetat mycket med vår värdegrund och med ledarskapsutveckling för att lägga en bra grund för vårt employer branding-arbete framöver. Det här är något väldigt positivt att ta med oss.

Vad är bra ledarskap för dig?
– Jag tycker det är viktigt att vara lyhörd, ta sig tid att lyssna och vara tydlig. Jag tycker också att man ska våga bjuda på sig själv. Lika självklart är att man tar ansvar för verksamheten även vid motgångar. För mig handlar ledarskap om att skapa och motivera ett lag som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål eller en stark affärsidé. I vårt fall innebär det konkret att fler och fler svenska konsumenter drar nytta av Lidl.

 

2016-03-04 Nyheter, Retail Award

Har du ett empatiskt ledarskap?

2016-03-04 Nyheter, Retail Award, Nyheter, Retail Award

 Empati

Är du en ledare som har nära till både dina egna och dina anställdas känslor? Grattis, då gör du både dig, själv, dina medarbetare och ditt företag en enorm tjänst! Undersökningar visar nämligen att både välbefinnandet och effektiviteten i företaget ökar om medarbetarna känner sig känslomässigt bekräftade av sin chef. Uttrycket Compassion leadership har presenterats som ett nytt sätt att leda en organisation på och även om uttrycket inte ännu har etablerat sig i företagsvärlden finns det många chefer som har lett vägen för en mjukare företagskultur.

Någon som har satt compassion leadership, eller empatiskt ledarskap, på kartan i Sverige är Ann Carlsson, Apotekets VD som vann utmärkelsen årets ledare 2015 i Retail Awards. Hon är känd för att vara en chef som lyssnar på sina anställda, – Jag jobbar alltid med hög tillit till mina anställda, det är det enda som är aktuellt för mig.

Vad gör compassion leadership för skillnad?

Forskning pekar på att de anställda tar efter chefens beteende. Om ledaren visar att han eller hon är rättvis och uppmärksam på sina medarbetare kommer beteendet att återskapas hos medarbetarna på ett liknande sätt. De blir även mer lojala och engagerade i sitt jobb och värnar om sina kollegor på ett bättre sätt.

Ett empatiskt ledarskap leder inte bara till en högre produktivitet och ett trevligare arbetsklimat utan även till en bättre hälsa inom företaget. Forskare har sett att människor som visar medkänsla även har ett starkare immunförsvar. Att skapa en mer förlåtande företagskultur med mjuka värden skulle kunna tillföra mycket både för anställda och ledning i framtiden. Låt oss ta rygg från dagens visionära ledare för att tillsammans skapa ett bättre svenskt arbetsklimat i framtiden.

Vad kan jag göra?

Daniel E Martin talar om förändringar på två sätt. strukturella och personliga. Några tips han nämner är:

  1. Visa strukturell medkänsla genom att höja förväntningarna på företaget. Det löser du genom din externa kommunikation. I en rekryteringsprocess ska du t.ex. vara tydlig med vilka kandidater ni söker, och hur processen går till. När ni sedan svarar och agerar på ansökan ska du vara noga med att alltid kommunicera varför kandidaten inte gick vidare i processen och vad de kan göra för att höja sin kompetens. Det visar på omtänksamhet för alla som vill bli en del av företaget.
  2. Visa tacksamhet och le. Det ökar välbefinnande och minskar risken för depression enligt flera studier.
  3. Visa tillit. Att visa att man tror på sina medarbetare ökar arbetsglädjen.
  4. Se när människor mår dåligt och agera för att lindra dem, det skapar ett positivt socialt beteende som sprider sig vidare på kontoret.

 

2016-02-03 Nyheter, Nyheter

Erik Rönnby ny VD på Storesupport

2016-02-03 Nyheter, Nyheter, Nyheter, Nyheter

Erik_Rönnby_web

Säg hej till vår nya VD Erik

Värden förändras och Storeupport med den. För att bättre möta handeln och våra kunders utmaningar har det under året påbörjats ett internt förändringsarbete. Som en följd av detta har styrelsen beslutat att anställa Erik Rönnby som ny VD.

Storesupport har under året som gått startat ett utvecklingsarbete både vad gäller organisation, erbjudandet och identitet för att möta framtidens utmaningar inom handeln. Styrelsen har utsett Erik Rönnby till ny verkställande direktör med tillträde den 1 februari. Erik har en bred erfarenhet av liknande uppdrag och har en expertis inom outsourcing och People Management. Erik kommer senast från börsbolaget Vendator där han var Koncernchef.

”Det känns spännande att få möjligheten att fortsätta resan Storesupport har påbörjat. Det finns en bra plattform att bygga en vidare utveckling och försäljning på”, säger Erik Rönnby.

I samband med detta vill vi även passa på att berätta att Stephan Rings som varit Tf VD under några månader tillträder tjänsten som Försäljningschef.

 

2016-02-01 Nyheter, Retail Award

Utvecklar du ditt ledarskap

2016-02-01 Nyheter, Retail Award, Nyheter, Retail Award

9 steg

Ledarskap har på senare år blivit ett populärt ämne att diskutera, både i fikarummet och på ledarsidorna. En ny generation träder in på arbetsmarknaden och digitaliseringen har ritat om kartan på arbetsmarknaden totalt. Behöver även ledarskap och chefskap utvecklas i takt med att arbetsmarknaden också gör det? Tidningen chef har listat 9 egenskaper som en bra chef har, vilka tycker du är mest relevanta för framtiden?

En ledares största uppgift är att få sina medarbetare att trivas. Undersökningar visar faktiskt att folk som jobbar på företag där dålig arbetsförhållanden råder mår markant sämre och presterar sämre resultat. Att var mänsklig och våga visa att det är tillåtet att misslyckas är också en egenskap som värderas hög inom chefskap. Men hur mycket av organisationens framgång kan egentligen härledas till chefens ledarskap? En bra chef skapar alltid lönsamma resultat både på långt och kort sikt, är målinriktad och ser alltid till styrselns, ägarens och de anställdas bästa.

Att ledarskapsfrågan har blivit en så omdiskuterad de senaste åren kan bero på flera faktorer. Internet har förändrat våra liv och villkoren för hur vi arbetar. Fler och fler tjänster blir möjliga att ha på distans och frilansarbete blir alltmer populärt. Men hur kan chefer fortfarande skapa och bygga relationer med sina anställda om de uteslutande har kontakt via mail? Kommer framtidens utbildningar inom ledarskap hand om just ledarskap på distans? Oavsett hur framtidens arbetsmarknad formas, kan ingen bortse från att ett bra ledarskap alltid kommer att var aktuellt. En bra chef är alltid en bra chef, oavsett om han eller hon finns 100 mil bort.

Läs hela artikeln i sin helhet på http://chef.se/9-punkter-foer-ett-bra-ledarskap/

 

2015-11-26 Nyheter, Retail Award

Dags att nominera Retail Award 2016

2015-11-26 Nyheter, Retail Award, Nyheter, Retail Award

Vem vill du ska bli Årets ledare i Retail Awards 2016?

Ann Carlsson på Apoteket blev Årets ledare Retail awards 2015. Se vad hon har och säga om sitt ledarskap.

Vi på Storesupport vet hur viktigt det är med bra chefer och ledare. Därför har vi valt att sponsra årets ledare i Retail Award 2016.

Har du en chef inom ett detaljhandelsföretag eller i ett handeln närliggande företag som du tycker bidrar till en positiv och framgångsrik arbetsmiljö? Tveka inte att nominera honom eller henne.

Priset Årets ledare har instiftats för att lyfta duktiga ledare som står för innovation och bra ledarskap inom det egna företaget och handeln som bransch. Rösta nu!

Här nominerar du den du tycker ska bli Årets ledare 2016.

Nominering och röstning kommer äga rum under våren. Årets ledare presenteras i samband med Retail Awards som äger rum den 16 maj i Stockholm.

2015-11-19 Nyheter, Retail Award

Storesupport sponsrar årets ledare Retail Award 2016

2015-11-19 Nyheter, Retail Award, Nyheter, Retail Award

Juryemblem.litenVarför sponsrar vi årets ledare?

Bra ledare är en förutsättning för bra arbetsmiljö. Och en bra arbetsmiljö är en förutsättning för nöjda kunder. Som ledare gäller det att se och ta vara på möjligheter i både verksamheten och medarbetares kapacitet för att nå uppsatta mål. Därför ser Storesupport det som naturligt att stötta och lyfta fram bra ledare och har valt att sponsra Årets Ledare på Retail Awards.

Nominering och röstning kommer äga rum under våren. Årets ledare presenteras i samband med Retail Awards som äger rum den 16 maj i Stockholm.

2015-10-27 Nyheter, Retail Award

Årets ledare för Retail 2016

2015-10-27 Nyheter, Retail Award, Nyheter, Retail Award

Juryemblem.liten

Vi är stolta över att vara med att kora Årets ledare inom Retail 2016.

Vem vill du ska bli årets ledare för Retail 2016? Personen ska arbeta i en ledande befattning inom ett detaljhandelsföretag eller ett i handeln näraliggande företag. Hen ska skapa motivation och god arbetsmiljö för medarbetare samt få företaget att må bra och växa. Priset har instiftats för att lyfta duktiga ledare inom handeln som både får det egna företaget och hela handeln att utvecklas. Förslag ges på www.retailawards.se

2015-10-27 Nyheter, Okategoriserade

Grattis till Årets butik

2015-10-27 Nyheter, Okategoriserade, Nyheter, Okategoriserade

Linkedin_med_text

Ica Kvantum Kungsbacka ni vann!

En välförtjänt seger för en mycket välskött butik, som år efter år utvecklat sig och visat en inspiration i världsklass. Som kund så upplevs er butik som en butik med stort fokus på att utveckla serviceerbjudandet, sortiment samt fokus på ekologi på ett tydligt och äkta sätt.

Vi på Storesupport säger grattis till segern och lyfter på hatten för er. #dagligvarugalan

2015-10-02 Nyheter, Nyheter

Storesupports nya identitet

2015-10-02 Nyheter, Nyheter, Nyheter, Nyheter

I dagarna lanserar vi en ny logotyp, en ny profil och en ny hemsida som ni kan se. Startskottet är kampanjen ”Nu byter jag tröja”. Våra  butikskonsulter används som bärare och ger en rättfram förklaring till varför profil och kommunikationsplattformar har uppdaterats.

”Handeln förändras allt snabbare och vi i takt med den. Vi är sedan många år marknadsledande inom dagligvaruhandeln med våra tjänster inom bemanning och merchandise. Men nu växer vi med både tjänste- och bemanningsrelaterade erbjudandande under vårt affärsområde butiksutveckling. Dessutom har vi fått ett utökat förtroende och kan även hjälpa Sällanköpshandeln att effektivisera sin butiksverksamhet. Vi blir allt mer efterfrågade som en helhetsleverantör och har valt att bemöta denna efterfrågan”, säger Ulf Lundén, VD på Storesupport.

2015-09-25 Dagligvarugalan, Nyheter

ICA Kvantum Årets butik 2015

2015-09-25 Dagligvarugalan, Nyheter, Dagligvarugalan, Nyheter

DVG_vinnare aretsbutik-2015

ICA Kvantum i Kungsbacka är årets vinnare till Årets Butik med motiveringen

” En mycket välskött butik som år efter år utvecklar sig i rätt riktning. Som kund upplever man servicen, det breda sortimentet och fokuseringen på ekologi på ett tydligt men också äkta sätt. Butikens layout och interiör gör att det är enkelt att handla och känna matinspirationen”.

2015-05-27 Okategoriserade

Bemanningsbranschen i siffror

2015-05-27 Okategoriserade, Okategoriserade

I senaste upplagan av tidningen Bemanningsföretagen kan man läsa intressanta och spännande siffror från bemanningsbranschen.

Bland annat kan man läsa att 172 000 personer varje år får jobb genom bemanningsföretag 28 % av de anställda är mellan 16-24 år, vilket är väldigt mycket bättre än övriga branscher.