Storesupport tänker på miljön

Vi på Storesupport försöker anpassa oss till miljön så mycket som möjligt. Eftersom vi ofta är ute på kundbesök så är det viktigt att köra miljövänligt. Därför kör Storesupport miljövänliga tjänstebilar med ett utsläpp på högst 87 gram CO2/kilometer vid blandad körning.

Utöver transport så försöker vi värna om miljön i så stor utsträckning vi kan och återvinner självklart allt som är möjligt att återvinna.