5 7 6 9

Utvald till Gasell

2009-12-03

Storesupport har för andra året i rad blivit utvald till en av DI:S Gaseller. Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens Industri sedan 2000 de snabbast växande företagen i landet. Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Endast 1 % av Sveriges aktiebolag klarar kraven för att utses till Gasellföretag, visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

 

För att bli Gasellföretag måste företaget:

 

  • Ha offentliggjort minst fyra årsredovisningar
  • Ha en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • Ha minst 10 anställda
  • Ha de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
  • Ha under samma period minst fördubblat sin omsättning
  • Ha ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positiva
  • Har i all väsäntlighet vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Har sunda finanser

Senaste nytt