5 7 6 9

Dagen D

2009-10-21

Storesupport var en av ett 30-tal utställare som fanns på plats när Icanyheters branschdag Dagen D gick av stapeln i slutet av oktober. Säkerhet stod i centrum på Dagen D som också innehöll en välbesökt säkerhetsriksdag.

Senaste nytt